İki ya da daha fazla elemanın özel enerji şartları ve kimya kanunlarına uyarak birleşmesinden meydana gelen cisim. Bileşikler, kendilerini meydana getiren elemanlardan ayrı özellikte bulunurlar.


Bileşikler bunları meydana getiren elemanlar hesaba katılarak birer formülle gösterilir. Bu formüller de, bileşiği meydana getiren elemanların sembollerinin yan yana yazılmaları ile olur. Bir bileşiğe, bir elemanın birden fazla atomu girerse, o elemanın sembolünün sağ altına, atom sayısı ibaret edilir. Su iki atom hidrojen bir atom oksijeninin birleşmesinden meydana geldiğine göre formülünün gösterilmesi (H20) olur.