İskelet, canlı organizmaya fiziksel olarak destek sunan, iç organların korunmasını sağlayan ve çoğunlukla minerallerdan oluşan bir organdır.

İskeletin Başlıca Görevleri:

Vücuda şekil verir,
Vücudumuzun dik durmasını sağlar,
Kaslar ve eklemler yardımı ile vücudun hareketini sağlar,
İç organları dış etkilerden korur,
Kan hücresi üretimini gerçekleştirir,
Kaslar ve iç organlar için tutunma yüzeyi sağlar,
Fosfor ve Kalsiyum gibi mineralleri depo eder.