Hem Anadolu'da, hem de Trakya'da toprakları olan bölge, ülkemizin kuzeybatısında yer alır. İlginç bir özelliği de Türkiye'nin en kuzeydeki ve en batıdaki topraklarının bölge sınırları içinde yer almasıdır. Ülkemizin Sinop'tan sonra en kuzeydeki topraklan Trakya'daki Kofçaz ilçesinin kuzey kesimindedir. Türkiye'nin en batı noktası da, Gökçeada'nın batı ucundaki Avlaka Burnu'dur. Bölge adını orta kesimindeki içdenizden alır (bak. Marmara denizi).


Türkiye'nin Trakya'daki topraklarının tümü bölge sınırları içinde kalır. Bu kesimde Rezve Deresi Bulgaristan'la, Meriç Irmağı da Yunanistan'la yer yer doğal sınır oluşturur. Anadolu'nun kuzeybatı toprakları İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'yla Trakya'dan ayrılır. Bölgenin Anadolu kesimindeki kara sının Sakarya'nın ağzının doğusunda başlar. Bilecik ve Balıkesir ilinde güneye doğru girinti oluşturan ve Bursa yakınlarında da Marmara Denizi kıyısına oldukça yaklaşan bu sınır Biga Yarımadası'nın güneybatı ucundaki Baba Burnu'nda sona erer. Doğuda Karadeniz Bölgesi, güneydoğuda İç Anadolu Bölgesi, güneyde Ege Bölgesi, kuzeybatıda Yunanistan ve Bulgaristan ile çevrili olan Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde Karadeniz, batısında Ege Denizi yer alır. Bölgenin deniz sınırları Karadeniz kıyısında Rezve Deresi ağzından Sakarya ağzının doğusuna, Ege Denizi kıyısında da Meriç Irmağı ağzından Baba Burnu'na kadar uzanır. Ege Deni-zi'nde yer alan Bozcaada ile Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada bölge sınırları içindedir. Bu sınırlar içinde Türkiye topraklarının yüzde 8,5'ini kaplayan Marmara Bölgesi'nin yüzölçümü yaklaşık 67.000 knf'dir.


Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinin tüm toprakları Marmara Bölgesi'nin sınırları içindedir. Çanakkale ilinin küçük bir bölümü ile Balıkesir ve Bursa ilinin bazı bölümleri Ege Bölgesi'nde kalır. Sakarya ve Bilecik illerinin bazı bölümleri de Karadeniz Bölgesi'ndedir. Bilecik ilinin güney kesimindeki küçük bir bölüm Ege Bölgesi sınırları içine taşar. Büyük bölümleri Ege Bölgesi'nde yer alan Kütahya, Manisa ve İzmir illerinin küçük bazı bölümleri Marmara Bölgesi sınırları içindedir.


Marmara Bölgesi Ergene, Istranca, Çatalca-Kocaeli ve Güney Marmara bölümlerinden oluşur.

1985'te yapılan son nüfus sayımı sonuçlarına göre Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 11 milyon insan yaşamaktaydı. Ülkemizin en gelişmiş sanayi merkezlerinin ve en çok göç edilen kentlerinin yer aldığı bölge nüfusunun 1990 yılı başlarında 15 milyona ulaştığı ya da aştığı sanılmaktadır. Bölgede nüfus yoğunluğu kilometre karede 160 kişiden çoktur. 1985'te bölge halkının yüzde 76'sı nüfusu 10 bini aşan 62 kentte, yüzde 24'ü de kırsal kesimde yaşıyordu. Marmara Bölgesi'nin en önemli merkezi ve ülkemizin de en büyük kenti olan İstanbul'un nüfusu 1985'te 5 milyonu aşmıştı. Bölgenin öteki büyük kentleri, 500 bini aşkın nüfusuyla Bursa ve nüfusu 100 binden çok olan İzmit, Adapazarı ve Balıkesir'dir.