Rüyada dişi geyik görmek, evliliktir. Rüyada dişi geyiğe taş attığını gören kimse hanımına karşı boşamak veya dövmek gibi bir hata işler.

Dişi geyiği avlamak için taş atmak, ganimettir. erkek bir geyiğe dönüştüğünü gören kimse, dünya zevklerine erişir. Geyik yavrusu aldığını gören, hayır ve mirasa kavuşur.

Erkek bir geyiği evine soktuğunu gören kimse, oğlunu evlendirir. Bir kimse geyik yavrusunun kendi üzerine sıçradığını görse, hanımı ona iltifat eder. Erkek bir geyiğin arkasına düşüp gittiğini gören kimsenin, kuvveti artar.

Erkek bir geyik olduğunu gören kimsenin, malı artar. Bir geyiği olduğunu gören kimse helal bir mala sahip, saygıdeğer bir kadınla evlenir. Geyik eti yemek güzel bir kadından mal elde etmeye yorumlanır.

Bir geyiği öldürdüğünü veya elinde öldüğünü gören kimseye, kadınlar tarafından üzüntü ve keder isabet eder.