Pi sayısı (π), bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen matematik sabiti. Pi sayısı ismini, Yunanca περίμετρον yani "çevre" sözcüğünün ilk harfi olan π harfinden alır. Bu harf Latin Alfabesi'nde ile sembolize edilir. Ayrıca pi sayısı Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.Günlük kullanımda basitçe 300 - Pi Sayısının Değeri Nedir? olarak ifade edilmesine rağmen gerçek değerini ifade etmek için periyodik olarak tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağa ihtiyaç vardır. İlk 65 basamağa kadar ondalık açılımı şöyledir:3, 14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923 ,


Fabrice Bellard 2010 yılında Chudnovsky algoritması ile pi sayısının 2.699.999.990.000 basamağını bulmuştur.