Kök ya da gövde durumundaki fiillere gelerek onlardan yeni fiiller türeten eklerdir.

-dir (-dır, -dir,-dur, -dür, -tır, -tir, -tur, -tür)

güldür-, öldür-, sustur-, kandır-, yıktır-, kırdır-, söndür-, küstür-, bozdur-, çaldır-, uyandır-, bölüştür-, kaptır-

-il (-ıl, -il, -ul, -ül)
yırtıl-, kesil-, satıl-, açıl-, kırıl-, üzül-, bozul-, dökül-, sıkıl-

-in (-n, -ın, -in, -un, -ün)
giyin-, süslen-, korun-, taran-, kaşın-, yıkan-, övün-

-ir (-ır, -ir, -ur, -ür)
pişir-, doyur-, şişir-, düşür-, batır-

-iş (-ş, -ış, -iş, -uş, -üş)
dövüş-, bul-, kaçış-, ağlaş-, anlaş-, dönüş-, boğ-, çarpış-

-t
kurut-, boyat-, sıvat-, şaşırt-, başlat-, ödet-, kısalt-, dirilt-