Kök ya da gövde durumundaki adlara gelerek onlardan fiiller türeten eklerdir.

-e (-a, -e)
kana-, türe-, oyna- (oyun-a-), boşa-, tüne-

-de (-da, -de)
fısılda-, hışırda-, gıcırda-, gümbürde-, fokurda-

-el (-l, -al, -el, -ıl, -il, -ul, -ül)
azal-, düzel-, yönel-, çoğal- (çok-al-), daral-, doğrul-, eğril-, incel-, durul-

-er (-r, -ar, -er)
karar-, ağar- (ak-ar-), öner-, sarar- (sarı-ar-), yeşer- (yeşil-er-), morar-

-ik (-ık, -ik, -uk, -ük)
birik-, acık- (aç-ık-), gecik- (geç-ik-), gözük-

-imse (-ımsa, -imse, -umsa, -ümse)
benimse-, özümse-, azımsa-

-kir (-kır, -kir, -kur, -kür)
haykır-, fışkır-, püskür-, tükür-, hıçkır-

-le (-la, -le)
sula-, yükle-, dişle-, hatırla-, ekle-, yolla-, başla-, özetle-, ciltle-, avla-, ucuzla-, şişmanla-, yumurtla- (yumurta-la-), temizle-, gizle-, konakla-, zıpla-, ofla-, pufla-, patla-, gürle-, çınla-, mele-, havla-

-len (-lan, -len)
hastalan-, yaşlan-, güneşlen-, evlen-, sinirlen-, öfkelen-, kuşkulan-

-leş (-laş, -leş)
şakalaş-, dertleş-, haberleş-, sözleş-, katılaş-, uzaklaş-, buharlaş-, güzelleş-

-se (-sa, -se)
susa-, duraksa-, garipse-, önemse-