Kök ya da gövde durumundaki adlara gelerek onlardan yeni adlar türeten eklerdir.

-lik (-lık, -lik, -luk, -lük)
zeytinlik, taşlık, kayalık, odunluk, kömürlük, çöplük, gözlük, gelinlik, kulaklık, güzellik, çocukluk, iyilik, kötülük, dostluk, avukatlık, öğretmenlik, çiftçilik, doktorluk, yazlık, kışlık, kiralık, günlük, turşuluk


-li (-lı, -li, -lu, -lü)
akıl, çizgili, sisli, bilgili, yağmurlu, Adana, Ankara, Kayserili, tat, saygı, şekerli, tuzlu, yağ, acı, kokulu, naneli, taş, sopa, hüzün, neşeli

-siz (-sız, -siz, -suz, -süz)
tatsız, tuzsuz, şekersiz, görgüsüz, işsiz, deneyimsiz, korkusuz, saygısız, ölümsüz, düşüncesiz, parasız, vefasız, tarafsız

-ci (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü)
yalan, yolcu, eskici, futbolcu, av, demirci, oduncu, dişçi, çiçekçi, ecza, inatçı, kavga, şarkı, sanatçı, ülkü, milliyetçi, siyasetçi

-cil (-cıl, -cil, -cul, -cül, -çıl, -çil, -çul, -çül)
bencil, insancıl, ölümcül, evcil, etçil, otçul

-ce (-ca, -ce, -ça, -çe)
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Çince, Rusça, bilmece, bulmaca, kesmece, seçmece, çekmece

-cak (-cak, -cek)
büyücek (büyük-cek), çabucak (çabuk-cak), yavrucak, oyuncak

-cik (-cık, -cik, -cuk, -cük)
sıcacık (sıcak-cık), ufacık (ufak-cık), bağcık, tosuncuk, maymuncuk

-dem (-dam, -dem, -tam, -tem)
gündem, yöntem, erdem

-er (-ar, -er)
ikişer, üçer, altışar, onar, yüzer, biner

-deş (-daş, -deş, -taş, -teş)
vatandaş, meslektaş, sırdaş, yoldaş, sesteş, adaş (ad-daş), kardeş (karın-daş), çağdaş, soydaş

-k (-k, -ak, -ek)
solak, ortak, başak, benek, topak

-(i)msi (-(ı)msı, -(i)msi, -(u)msu, -(ü)msü)
ekşimsi, pembemsi, sarımsı, acımsı, mavimsi

-(i)mtırak
yeşilimtırak, ekşimtırak, sarımtırak

-in (-ın, -in, -un, -ün)
yazın, kışın, güzün, demin, ansızın

-ki
akşamki (maç), yarınki (toplantı), dün (hava), evdeki (hesap), bitişikteki (komşu)

-leyin
geceleyin, sabahleyin, akşamleyin

-sel (-sal, -sel)
kumsal, kişisel, duygusal, toplumsal, yüzeysel, tarımsal, hayvansal, bitkisel, küresel, belgesel, kırsal

-si (-sı, -si, -su, -sü)
kadın, erkeksi, çocuksu

-(i)nci (-(ı)ncı, -(i)nci, -(u)ncu, -(ü)ncü)
birinci, ikinci, üçüncü, sonuncu, kaçıncı

-ti (-tı, -ti, -tu, -tü)
hırıl, gürül, patır, şırıl, fısıl, çatır, gıcır, cızır