1) Büyük sargı bezi

Yara üzerine konulan pansuman malzemelerinin yerinde tutulmasında kullanılır. Ayrıca kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini sağlamak için de kullanılır. Bunlardan başka yarayı dış etkilerden korumak, kol ve bacaklardaki kanamaları durdurmak ve şişlikleri önlemek amacıyla da kullanılır.

2) Üçgen sargı


Yaralı organı sarmak amacıyla kullanılır.

3) Steril gazlı bez


Yaralarda pansuman malzemesi olarak kullanılır. Ancak ambalajından çıkarılırken yaraya gelecek yüzeyine el sürülmemelidir.

4) Hidrofil pamuk


Yara üzerine pansuman malzemesi olarak steril gazlı bezin üstünü, ayrıca kırıklarda tespit malzemelerinin altını beslemede kullanılır. Liflerinin yapışmaması için doğrudan açık yara üzerinde kullanılmaz.

5) Flaster


Yara üzerine konulan pansuman malzemesinin yerinde tutulmasında kullanılır.

6) Yara bandı


Küçük yaraların üstünü kapatmak ve yarayı dış etkenlerden korumada kullanılır.

7) Turnike


Kol ve bacaklardaki atardamar kanamalarının durdurulmasında kullanılır.

8) Çengelli iğne


Sargı bezinin tutturulması amacıyla kulllanılır

9) Makas


Sargı ve pansuman malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.

10) Plastik örtü


Yaralının altına sermek ya da şoktaki hastanın üzerine örtmek için kullanılır.

11) İlkyardım kitabı


Çeşitli ilkyardım uygulamalarının (Suni teneffüs vb.), ilkyardımla ilgili daha fazla bilginin öğrenilmesi ve de hasta veya yaralıya yardım etmek için kullanılır.

12) Buz torbası


Yaralı veya da hastanın eğer ateşi varsa ateşini düşürmek için kullanılır. Aynı zamanda vücudun herhangi zedelenen ya da bir yere çarpılan bir bölgesinin şişliğini indirmek için de kullanılır.

13) Vücut termometresi


Kişinin vücut sıcaklığını kontrol eder ve bu kontrole göre kişinin yaşayıp yaşamıyacağı anlaşılır.

14) Acil telefon numaraları listesi


Boğucu sargı (turnike) kullanımı Sağlık Bakanlığı'nın İlkyardım yönetmeliği uyarınca yasaklanmıştır. Bunun sebebi pek çok olayda boğucu sargının unutulması sonucu insanların uzuvlarını tamamen kaybetmiş olmasıdır.