1-Yenilenebilir Enerji Nedir?

2-Modern Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgar, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı ; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgar gücünü depolar.


Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Modern yenilenebilir enerji kaynakları

-Rüzgâr enerjisi

* Su gücü (Hidrogüç)
* Güneş enerjisi
o Jeotermal enerji
* Biyokütle
* Biyoyakıtlar
o Sıvı biyoyakıtlar
o Katı biyokütle
o Biyogaz

-Küçük ölçekli enerji kaynakları -Piezoelektrik -Termoelektrik -Gelgit ve Dalga enerjisi

Elektromanyetik radyasyonelektrik yenilenebilen enerji kaynaklarına örnek değildir. Bunlar, yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır.

Naturel Enerji diye de adlandırabilceğimiz yenilebilir enerji doğaya karbon emisyonu vermeyen enerji üretim şekilleridir.