Tanzimat Edebiyatının İlkleri - Delinetciler Portal

Tanzimat Edebiyatının İlkleri

 1. Tanzimat Edebiyatının İlkleri

  İlk yerli roman: Şemsettin Sami'nin "Taaş-şuk-ı Talat ve Fitnat" adlı eseridir.
  İlk çeviri roman: Yusuf Kâmil Paşa'nın Fene-lon'dan çevirdiği "Telemak" adlı eserdir.
  İlk tarihi roman: Namık Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.
  İlk edebi roman: Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir.
  İlk tarihi roman denemesi: Ahmet Mithat Efendi'nin "Yeniçeriler" adlı eseridir.
  İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ek*rem'in "Araba Sevdası" adlı eseridir.
  İlk köy romanı: Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı eseridir.
  İlk psikolojik roman: Nabizade Nazım'ın "Zehra" adlı eseridir.
  İlk natüralist roman: Nabizade Nazım'ın "Zehra" adlı eseridir.
  İlk köy şiiri: Muallim Naci'nin "Köylü Kızların Şarkısı" adlı şiiridir.
  İlk pastoral şiir: Abdulhak Hamit'in "Sahra" adlı şiiridir.
  Kafiyesiz şiirin ilk yazarı: Abdulhak Hamit Tarhan'dır. Şiiri ise "Validem"dir.
  İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı yapıtıdır.
  İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa'dır.
  Aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan'ın "Eşber" adlı eseridir.
  Hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan'ın "Nesteren" adlı eseridir.
  Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Namık Kemal'in "Vatan Yahut Silistre" adlı eseridir.
  İlk resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi'dir.
  İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis'tir.
  İlk özel Türkçe gazete: Tercüman-ı Ahval'dir.
  İlk şiir çevirisi yapan şair: Şinasi'dir. (Tercüme-i Manzume)
  İlk Makale: Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi'dir.
  Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazar: Şinasi'dir.
  İlk antoloji: Ziya Paşa'nın "Harabat" adlı eseridir.
  İlk röportaj örneği: Ziya Paşa'nın "Rüya" adlı eseridir.
  İlk edebi bilgiler kitabı: Recaizade Mahmut Ekrem'in "Talim-i Edebiyat" adlı eseridir.
  İlk atasözleri kitabı: Şinasi'nin "Durub-i Emsal-ı Osmaniye" adlı sözlüğüdür.
  İlk hikâye eseri: Ahmet Mithat Efendi'nin "Letâif-i Rivayat" adlı yapıtıdır
  Batılı anlamda ilk eleştiri yazarı: Namık Kemal'dir.
  İlk mizah dergisi: Teodor Kasap'ın çıkardığı Diyojen adlı dergidir.
  Batılı anlamda ilk öykü örnekleri: Samipa-şazade Sezai'nin "Küçük Şeyler" adlı eseridir.
  İlk dergi örneği: Münif Paşa'nın çıkardığı "Mecmua-ı Fünun"dur.


 2. 2013-01-08 #2
  çok faydalı bir yazı olmuş bayağı bir işime yaradı teşekkür ederim :)

 3. 2013-05-22 #3
  gerçekten çok işime yaradı teşekkürler :)

  Okunma: 8975 - Yorum: 2 - Amp