Tefekkür-düşünce denince hep anlatıma insanla başlanıyor.Ben de bugün yanlışsız bir insanı düşünmeye karar verdim..

Erdemli, şahsiyetli, kültürlü isann denince Sorumlu İnsan aklıma gelir nedense..İyi isann-kötü isnan kavramlarını ve bunun ayrımını da bu toplumun doğru yaptığı kanaatinde değilim. İnsan olmak, başlı başına bir güzellik ve zaten bütün erdemleri taşıması gereken varlık. Ne var ki, insanı ifade ederken, kullanılan birçok sıfat söz konusu ve bu yakıştırmalar ne kadar gerçeği ifade ediyor? Bunun ölçüsü ne olmalı acaba?


İnsan Olmak! Büyük bir nimet elbet. Ancak insanın insan olarak özelliklerini muhafaza edebilmesi ve hele vasıflı bir insan olarak kalabilmesi çok kolay olmasa gerek. Bu herşeyden öne insana, hayata ve tabii ki insan hayatına değer vermekten geçiyor sanırım.. Bu da meselelere daha ciddi ve sorumlu bakmaktan geçse gerek. Mesela; ''Bir çiviyi bile basite alma, zira bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit de bir vatanı kurtarır.'' sözü üzerine epeyce düşündüğümü hatırlıyorum..


İnsan, sorumluluk, ciddiyet.. İnsan düşününce bunların önemini anlayabiliyor da, insan gibi en mükemmel varlık söz konusu iken, acaba niçin kötülük ve yanlışlıklar da söz konusu olabiliyor? İnsanın olduğu yerde birçok güzelliğin olması zaten mümkünse de, yanlışların olması da kaçınılmaz galiba.. Çünkü, yaradılış böyle! Öyleyse insan olan, insana yakışan, insana yakışır düşünüp, insana yakışır yaşamak.. Peki yanlışlıklar? Tabii onlara da düşmeme gayreti gerekiyor. Peki bu yeter mi? Herhalde yetmez..Zira, insan tek başına değil, bir toplumun içinde yaşıyor. Öyleyse diğer insanların veya toplumun yanlışları da insanı etkileyebilir sonucuna varabiliriz. Toplumdaki güzel örnekleri hemen almak gerektiği gibi, insanlardaki yanlışarı durdurmak veya kötü sonuçları engellemekadına da birşeyler yapmak insani bir görev. Bu görevi yapmak da tabii insanca olmalı!


Bu durumda, bir insanının yanlışı onunla sınırlı kalmayıp, toplumu-toplumdaki diğer insanları da etkilediğine göre, yanlış yapan insan sadece kendine değil, bu topluma karşı da yanlış yapmaktadır. Öyleyse, insan suçlu olmamak için, suç işleyen birine engel olmakla da görevli addetmeli kendini..
İnsan olana asgariden doğrudan yana taraf olmak yakışır..''Yanlışa küfredeceğine bir mum da sen yak.'' sözü yanlışa rıza ***ermemeyi ifade eder sanırım..

''Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.'' ölçüsü de bunun için olsa gerek..