Ahmet Haşim'in Bize Göre (1928), Gurebahanei Laklakan (1928);

Ahmet Rasim
'in pek çok yazısı; Mahmut Sadık'ın Takvimden Yapraklar (1912); Refik Halit Karay'ın Bir Avuç Saçma (1939), Bir İçim Su (1931), İlk Adım (1941), Üç Nesil Üç Hayat (1943), Makyajlı Kadın (1943), Tanrıya Şikâyet (1944);

Falih Rıfkı Atay
'ın Eski Saat (1933), Niçin Kurtulmak (1953), Çile (1955), İnanç (1965), Pazar Konuşmaları (1966), Kurtuluş (1966), Bayrak (1970) gibi kitaplarını saymak mümkündür. Türk edebiyatında deneme türü, genellikle şair, romancı ya da hikâyeci kimliği öne çıkan sanatçılar tarafından ortaya konan ürünlerden oluşmaktadır. Birinci derecedeki vasfı "denemeci" olan yazar sayısı oldukça azdır.


Nurullah Ataç
(1898-1957),

Sabahattin Eyüboğlu
(1908-1973),

Suut Kemal Yetkin
(1903-1980),

Mehmet Kaplan
(1915-1986),

Nurettin Topçu
(1909-1975),

Salah Birsel
(1919 ),

Vedat Günyol
(1912 ),

Enis Batur
(1952 ),

Cemil Meriç
(19171987),

Mehmet Salihoğlu
(1922 ),

Uğur Kökden
(1934 ),

Nermi Uygur
(1925 ) bunlardan birkaçıdır.