-1 arşın (zirai)² = 0,57417 m² = 4 ayak²

-1 dönüm (yeni) = 2500 m²

-1 dönüm (büyük) = 2720 m²

-1 dönüm (atik) = 4 evlek = 1600 zirai² = 918,672 m² (bir kenarı 40 arşın (zirai) olan kare)

-1 atik evlek = 400 arşın² = 229,668 m²

-1 yeni evlek = 100 m²

-1 cerip = 3600 zirai² = 2067,012 m²

-1 ayak² = 144 parmak² = 0,14354 m²

-1 parmak² = 144 hat² = 0,00099751 m²

-1 hat² = 144 nokta² = 0,000006927 m² " 1 çarşı arşın² = 0,46240 m²

-1 urup² = 0,007225 m²

-1 kirah² = 0,0018062 m²

-1 endâze² = 0,422500 m²

-1 urup² = 0,0066015 m²