Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Doğrudan Rumen mitolojisi olarak da anılabilir zira kapsadığı toplulukların büyük bir kısmı Rumenler tarafından bir şekilde ata olarak kabul edilmiştir. Aynı sebepten dolayı Romanya mitolojisi Roma ve İskandinav mitolojilerinden öğeler barındırır. Ayrıca antik Dacia ve Trakya tanrı ve tanrıçalarını da kapsar.


Romanya mitolojisi zaman içinde daha folklorik bir hâl almış ve çok detaylı, gelişmiş bir folklor yaratmıştır. Zaman içinde bu folklorun çeşitli öğeleri diğer kültürlerin ilgisini çekmiş ve uluslararası kültüre dahil olmuştur. Bunun en tanınmış örneklerinden bazıları vampir ve kurtadam olgularıdır. Aslında vampir ve kurtadam benzeri karakterler daha eski mitolojilerde ve farklı kavimlerin folklorlorunde de mevcuttur, fakat modern vampir ve kurtadam kültürü büyük oranda Romanya folklor/mitolojisi temellidir.


Tanrı ve Tanrıçalar

Bu tanrı ve tanrıçalara genel olarak Dacia-Trakya'da tapınılırdı.
Zalmoxis (Zalmoxe), bir tür peygamber-tanrı
Gebeleizis, mutlak/baş tanrı
Bendis, ay, orman ve sihir tanrıçası
Derzelas, sağlık tanrısı
Kotys, ana tanrıça
Heros (Herous, Horus), binici-tanrı, yer altı tanrısı
Vesta (Hestia), ateş ve ocak tanrıçası (Roma kökenli)Ayrıca kutsal bir mekân olan Kogaion da bu mitolojide önemli bir yere sahiptir.

Rumen Folkloru

Kişilikler
Baba Dochia
Balaur (bir tür ejderha)
Baubau
Căpcăun
Căţelul Pământului
Fata Pădurii
Ileana Cosânzeana
Iele
Luceafăr (Lusifer'e benzer)
Moroi (bir tür vampir)
Moşul
Muma Pădurii
Pricolici (bir kurtadam veya cin/İblis)
Rohmani
Samca
Solomonari
Sânziana
Spiriduş
Satfie
Strigoi (bir vampir veya zombi)
Uniilă (bir iblis)
Uriaş (dev benzeri)
Ursitoare
Vasilisc
Vâlva
Vântoase
Vârcolac (kurtadam veya goblin)
Zână (peri)
Zburător
Zorilă
Zmeu

Mitler

Mioriţa
Meşterul Manole

Kahramanlar

Doamna Neaga
Făt-Frumos
Iovan Iorgovan
Ler Imparat
Luana
Novac

Yer ve Mekânlar

Apa Sâmbetei
Apa Vie
Sorbul Pǎmântului

Ritüeller

Paparuda