Müslüman, İslam dinine mensup kişi.İslam inancına göre, Allah'a ve Allah'ın birliğine, Muhammed'in son peygamber olduğuna inanan, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye ve yasaklarından kaçınmaya riayet eden, takva sahibi (tüm farzları yerine getiren ve tüm günahlardan kaçınan) kimselere denir.


İslam dininin farklı mezheplerinde Müslüman kavramı üzerine çeşitli farklılıklar bulunmaktadır.

İslamın şartları

Kelime-i Şehadet getirmek
Günde beş vakit namaz kılmak
Ramazan ayı boyunca oruç tutmak
Zekat vermekle yükümlü olan kimse için Zekât vermek
Hac'ca gitmekle yükümlü olan kimse için ömründe bir defa veya daha fazla hacca gitmek

İmanın şartları

Allah'ın tek Yaradan olduğuna inanmak.
Allah'ın meleklerine inanmak.
Allah'ın kitaplarına inanmak.
Allah'ın peygamberlerine inanmak.
Kadere inanmak.
Ahiret gününe inanmak