Vatan Yahut Silistre Türk Edebiyatı'nın batılı anlamda yazılıp oynanan ilk tiyatro yapıtıdır. Namık Kemal tarafından yazılmıştır; yazarın ilk tiyatro piyesidir. İlk temsili 1 Nisan 1873Gedikpaşa Tiyatrosu'nda Güllü Agop kumpanyası tarafından yapılmıştır.


Konu

Namık Kemal, bu ilk piyesinde vatanperverlik ve kahramanlık duygularını işlemekte, halkta bu duyguları harekete geçirmek istemektedir. Dram, 1853 yılında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında başlayan Kırım Savaşı'nda gönüllü olarak cepheye giden sevgilisinin ardından, cephede O'nunla beraber bulunmak ve onunla aynı kaderi paylaşmak için asker kıyafetine girip, Silistre müdafasına iştirak eden genç bir kız ile genç bir adamın aşkı etrafında gelişerek, Türk askerinin vatan uğruna gösterdiği fedakârlığı canlandırır...


Eserin Etkisi

Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal'in, sağlığında sahnelenişini gördüğü tek oyundur. Namık Kemal'in kişiliği ve tiyatro tarihi açısından önemlidir. Namık Kemal'in tutuklanarak Magusa'ya sürülmesine sebep olan, bu oyunun sahnelenmesidir.

İçerdiği vatansever söylem ile devrinde muazzam bir heyecan yaratan bu eser, Türk tiyatrosunu bulunduğu seviyeden çok ileri götürmüştür. Doğurduğu ilgi dolayısıyla, başka yazarlarda tiyatro eseri kaleme alma hevesini uyandırmıştır. Piyes, mevzuundaki basitliğe rağmen çok sevilmiş, Avrupa'da alâka uyandırmış, ilk temsilinin üzerinden üç yıl bile geçmeden Rusça'ya, daha sonra da başka dillere tercüme edilmiştir. Namık Kemal'in en fazla münakaşa ve eleştiriye maruz kalmış piyesi budur.