Karadeniz İkliminin Ekonomik Kültürel ve Doğal Çevreye Etkileri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Karadeniz İkliminin Ekonomik Kültürel ve Doğal Çevreye Etkileri

 1. Karadeniz iklimi asıl olarak Kuzey Anadolu Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçlarında görülür. Genel özellikleri şunlardır:

  * Her mevsim yağışlıdır.
  * Doğu Karadeniz Bölümünde maksimum yağış sonbaharda, minimum yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 2000-2500 mm'dir.
  * Batı Karadeniz Bölümünde maksimum yağış sonbaharda, minimum yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm'dir.
  * Orta Karadeniz Bölümünde ise maksimum yağış kışın, minimum yağış yazın düşer. Yıllık yağış miktarı 700-1000 mm'dir.
  * Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda kar yağışlı günlerin ortalaması 18 gündür.
  * Yıllık ortalama sıcaklık 13-15°C'dir.
  * Ocak ayı ortalama sıcaklığı 6-7°C'dir.
  * Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 21-23°C'dir.
  * Yıllık sıcaklık farkı 13-15°C'dir.
  * Doğal bitki örtüsü ormandır.Yüksek alanlarda Alpin çayırlar görülür.

  Doğu Karadeniz'de (Trabzon,Rize) yağışlar en yüksek değerde, yaz sıcaklığı yüksek, kışları ılıktır. Orta Karadeniz'de (Ordu) yağışları daha azdır. Akdeniz iklimini andırır. Batı Karadeniz'de (Zonguldak,Sinop) yağış az, yazın nem oranı düşüktür. Karadeniz'de denize girme mevsimi Haziran sonu ile Ağustos ortasına kadardır.

  Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğusuna hakim olan iklim Türkiye'de tektir. Bölgenin büyük bölümünde ortalama 1000mm'nin üzerinde yağış görülürken bu oran Rize Hopa arasında bu oran 2400mm'ye varır. İklim yumuşaktır ve ortalama sıcaklıklar kışın 4 derece yazın ise 25 derece civarındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması ise 14 derecedir.

  Dağların kuzeyinde hüküm süren nemli ılıman iklim Karadeniz'deki bitki örtüsünün çeşitliliğini arttırmış ve yeşilin her tonunu görebileceğiniz bir tabiat harikası haline getirmiştir. Karadeniz'in güneydoğusunda yer alan Küçük Kafkasya, Pontus Alpleri veya bilinen adıyla Kaçkar Dağları, şaşırtıcı zenginlikteki doğası, yörede yaşayan hayvan türlerinin çeşitliliği yanında, farklı bir yaşam süren yöre halkını tanımak açısından da görülmeye değer bir bölgedir. Uçsuz bucaksız yeşilliklerin arasına serpiştirilmiş masmavi gölleri ve yaylaları kolay kolay unutamayacaksınız. Türkiye'nin yağmur ve sis ormanları' habitatları, eko sistemleri, 2500 çeşit bitki çeşidi, 250 kuş çeşidi, nadir yaban hayatı, alpin çayırları, buzul gölleri, buzulları, akarsuları, muhteşem milli parkları ve 3937 tek 'subtropikal metrelik Kaçkar zirvesi ile Doğu Karadeniz, dünyanın korumada öncelikli 200 bölgesinden biri ilan edilmiştir.

  Tokat: Tokat Karadeniz ikliminden Karasal iklime geçiş alanındadır. Kuzeyindeki Kelkit vadisinde kışlar ılık ve yağışlı geçerken güneye doğru karasallaşır. Artova ve Yeşilyurt'ta tam bir karasal iklim hüküm sürer. Yıllık yağış miktarı vadilerde daha az , yükseklerde biraz daha fazla olmak üzere 450- 600 mm civarındadır.

  Amasya: Amasya,bulunduğu konum itibariyle bir geçiş iklimine sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklık 13,3 C, yıllık ortalama yağış miktarı ise 451.1 mm dolaylarındadır.

  Bayburt: Bayburt'ta doğu Karadeniz iklimi ile doğu Anadolu iklimi arasında, karasal özellikleri ağır basan bir geçiş iklimi hüküm sürmektedir. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Ancak, gerek ortalama yüksekliğin azlığı, gerekse vadiler sisteminin oluşturduğu "Mikroklima" sayesinde Doğu Anadolu' ya göre iklim yumuşaktır. Yaz günleri genellikle Mayıs - Eylül ayları arasında kendini göstermektedir. Bayburt'ta yağışlı günler 102, ortalama yağış 433,4 mm'dir. En yüksek sıcaklık 36,2 C (20.07.1962) ve en düşük sıcaklık -26,2 C (29.01.1964), ortalama ısı ise 7,0 C derecedir.

  Gümüşhane: İlimizin iklimi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliği arzetmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Yapılan rasatlara göre 92 yaz günü bulunmaktadır. Yaz günleri Mayıs ile Eylül ayları, Kış günleri ise Kasım, Mart ayları arasında geçmektedir.

  Giresun: Giresun'da iklim yer yer değişik özellikler göstermektedir. İlin büyük bir bölümünü kaplayan Giresun Dağlarının kuzeyi yani Karadeniz kıyısı ılık ve yağışlı iklim özellikleri gösterirken,Kelkit Havzası kara iklimine geçiş özellikleri göstermektedir. Merkez ilçenin yıllık sıcaklık ortalaması 14.2° C'dir. En soğuk geçen aylar Ocak ve Şubat,en sıcak geçen aylar ise Temmuz ve Ağustostur. Giresun Türkiye'nin en çok yağış alan illerinden biridir. En çok yağış Ekim ve Kasım aylarındadır. Yağışın en az düştüğü aylarda bile aylık ortalama değer 60 mm'nin üzerindedir.

  Trabzon: Trabzon iklimi yazın sıcak kışın ise normal soğukluktadır. Yaz aylarının ortalama sıcaklığı +32 derece dolaylarındadır. Kışın en soğuk günlerinde sıcaklık -6 dereceye kadar düşmektedir. İlkbahar ayları genellikle yağmurlu ve sislidir. Sonbahar ayları ise oldukça güzel geçer. İlin havası rutubetli olup bazen bu oran % 99'a kadar çıkmaktadır. Trabzon merkezine düşen yıllık yağış miktarı ortalama 81 cm. dir. İç kesimlere doğru çıkıldıkça yağmur oranı da artmaktadır. En az yağmur yağan aylar Temmuz ve Ağustos ayları olup en çok kar ise Şubat ayında yağmaktadır. En soğuk aylar Ocak ve Şubat aylarıdır. Bu özellikleri ile birlikte Trabzon'un ikliminin ılık ve yumuşak olduğu söylenebilir. Sahilden içe doğru gidildikçe havanın daha güzel, suyun daha temiz olduğu görülür.

  Artvin: Artvin'in iklimi, yeryüzü şekillerinin özellikleri nedeniyle bölgelere göre çeşitlilik göstermektedir. Kıyı kesimlerinde ılık ve yağışlı bir iklim tipi egemendir. Buna karşın, İl'in iç bölgelerine doğru, yüksek kesimlerde kışlar sürekli ve bol karlı, yazlar serin geçer. Çoruh Vadisi'nin derin tabanında, kıyıya oranla daha az yağışlı, kışları fazla sert olmayan bir iklim tipi vardır.

  Rize: Rize'de kışlar ve yazlar ılık geçer. Yıllık sıcaklık ortalaması +14 derecenin altına düşmez. Bölge, Türkiye'nin en çok yağış alan yeridir. Son 40 yıllık ortalamaya göre Rize'de yılda metrekareye 2510 kg. yağış düşmektedir. Bu iklim özelliklerine göre yörede mandalina, portakal, limon gibi Akdeniz bitkileri ve çay yetişmektedir. Ormanlarda en çok kayın, meşe, kestane, ıhlamur, ladin, kızılağaç ve orman gülü bulunmaktadır.

  Ordu: ilin kıyı kesiminde kışlar az soğuk, yazlar az sıcak ve nemli, her mevsim yağışlıdır. En soğuk ay ortalaması 6,6 derece dolaylarındadır. En sıcak ay ortalması ise 21,8 derecedir. En yağışlı mevsim sonbahardır..

  Zonguldak: Zonguldak ili ılıman Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Her mevsimi yağışlı ve ılık olan Zonguldak'ta kurak mevsime rastlanılmamaktadır. En fazla yağış sonbahar ve kış mevsimlerinde görülür. İlde mevsimler ve gece-gündüz arasında önemli bir sıcaklık farkı bulunmamaktadır. Denizden, iç kesimlerine doğru gidildikçe, iklim biraz daha sertleşir.

  Yıllık ortalama sıcaklıklarda il genelinde önemli bir farklılaşma yoktur. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları ilin en fazla güneşli günlerinin yaşandığı aylardır. Yine bu aylar arasında deniz sıcaklığı ortalam 20 derece düzeyindedir.
  Yıllık yağış ortalamasının 1234,96 mm olduğu Zonguldak'ta en yağışlı aylar 148,65 mm ile Aralık ve 141,72 mm ile Ocak aylarıdır.Yağışlar kıyılardan iç kesimlere gidildikçe hem azalmakta hem de yağmurdan kara dönüşme özelliği göstermektedir.

  İlde hakim olan rüzgar güneydoğu (kesişleme) yönündedir. İkinci derecede etkin olan rüzgar ise kuzeybatı (karayel) yönündedir.Zonguldak'ta en düşük nem oranı %70 olup, ortalama nisbi nem oranı %75'tir. İl topraklarının %52'si ormanlık alan olup, bunun %88 koru ve %12'si bataklık ormandır.

  Bolu: Bolu'da iklim çeşitleri haritasında da görüldüğü gibi, Bolu genellikle Batı KaradenizKaradeniz ardı iklim tiplerinin alanı içinde yer almakta ancak, batı ve güneybatı bölümlerinde, Marmara ve İç Anadolu iklim tipleri içine giren bölümleri de bulunmaktadır. Nitekim Düzce İlçesi Marmara iklimi ile batıdan komşu olup, zaman zaman bu iklimin Karadeniz dağ sıralarının deniz etkisini engellemesi nedeniyle ve doğu-batı doğrultulu düzlüklerin batıdan gelecek etkilere engel teşkil etmesi dolayısıyla Batı Karadeniz, Karadeniz ardı, Marmara ve İç Anadolu iklim tipleri arasında bir geçiş iklim bölgesi özelliği taşır.

  Sinop: Sinop, Doğu ve Batı Karadeniz iklim özelliklerinin içiçe geçtiği bir yöredir. İl'de mevsimler arası sıcaklık farkları pek büyük değildir. İlin kuzey kesiminde Karadeniz iklim tipi görülür, güney kesimlerinde ise Karadeniz ikliminin etkisi giderek azalır. Burada yağışlar azalır, sıcaklık düşer ve bozkır ikliminin etkileri görülür. Sinop İl Merkezinde yıllık sıcaklık ortalaması 14 derece, en yüksek sıcaklık 29.4 derece, en düşük sıcaklık -2 derecedir. Yıllık nispi nem ortalaması % 78'dir.

  Karabük: Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan Karabük'te kısmen Karadeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Yalnız Karabük, kıyıdan içeride kaldığı için, Karadeniz'in nemli havasından yeterince yararlanamamakta karasal iklimin özellikleri daha ağır basmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık, 13,2 °C'dir. Ocak ayı sıcaklık ortalaması, 2,6 °C, Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 23.1 °C'dir. Şu ana kadar ölçülen en düşük sıcaklık, 25 Ocak 1974'de -15,1 °C, en yüksek sıcaklık ise, 11 Ağustos 1970'de 44,1 °C'dir. Karabük'te ortalama yıllık sıcaklık farkı ise 20,5 °C'dir.

  Çankırı: İlde İç Anadolu Bölgesi'nin kara iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar Ocak ve Şubat'tır.

  Samsun: Samsun ilinin iklimi kıyı ve iç kesimlerde ayrı özellikler göstermektedir. Kıyı kesimlerinde Karadeniz, iç kesimlerinde ise Akdağ ve Canik dağlarının etkisi izlenmektedir. Samsun ili sıcaklık ve yağışlar açısından Doğu ve Batı Karadeniz iklimine benzememektedir.

  Bartın: Yükseklikleri 2000m. yi geçmeyen ormanlarla örtülü dağları, yeşilin her tonunu görebileceğimiz, cennet yeşili kıyıları ve yaylaları vardır.Bartın'ın bol yağışlı iklimi nedeniyle, çevresindeki bütün dağlar ve yamaçlar hemen hemen sık ve yemyeşil ormanlarla kaplıdır. Yılın dört mevsiminde oldukca bol yağış alan bölgenin, bu özelliğinden dolayı Bartın Irmağının taşdığı su miktarı çok, rejimi de düzenlidir.Türkiye'nin en az alüvyon taşıyan ırmaklarından olan Bartın Irmağı; akış hızının çok az oluşu(saatde 720m.) ve çok derin olması nedeniyle kolay ulaşım sağlanabilmektedir.

  Kastamonu: Daday'da Kuzey Anadolu iklimi hakimdir. İsfendiyar Dağları Karadeniz ile irtibatını kestiğinden Daday deniz iklimi tesiri altında değildir. Ilgaz dağı da İç Anadolu ile ilçe arasında bir engel oluşturduğundan tam anlamıyla bir kara iklimi de hakim sayılmaz. İki iklim arası gidip gelmeler bazı yıllar istikrarsız mevsimler yaşanmasına sebep olur.


 2. 2011-12-11 #2
  ben etkilerini soruyorummm

  Okunma: 4047 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -