1.Sanat metinlerinin yapısını inceler.

2.Sanat metinlerinin gerçeklikle ilişkisini belirler.

3.Sanat metinlerinde göndergenin ne olduğunu, bir metnin göndergesinin kendi içinde veya dışında olmasının metne kazandırdıklarını açıklar.

4.Sanat metinlerinin yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkisini belirler.

5.Sanat metinlerinde kullanılan dilin işlevlerini belirler.

6.Dilin şiirsel işleviyle göndergesel işlevi arasındaki farklılıkları belirler.

7.Sanat metinleri ile okuyucu/seyirci arasındaki ilişkiyi fark eder.

8.Sanat metinleri ile gelenek arasında ilişki kurar.

9.İletişim ile sanat metinleri arasındaki ilişkiyi belirler.

11.Sanat iletisinin bilimsel, düşünsel ve dinsel iletilerden farklılıklarını araştırır.

12.Dille gerçekleştirilen sanatlarla ses, renk, çizgi ve hareketle gerçekleştirilen sanatlar arasındaki farklılıkları belirler.

13.Dille gerçekleştirilen sanat etkinliklerini gruplandırır.

14.Anlatmaya bağlı metinleri temalarının genel özellikleri ve yazılış amaçları bakımından gruplandırır.

15.Anlatmaya bağlı sanat metinlerinde dilin hangi işlevlerinin hakim olduğunu belirler.

16.Anlatmaya bağlı sanat metinlerinin gerçeklikle ve yazıldığı zaman dilimiyle ilişkisini belirler.

17.Anlatmaya bağlı sanat metinlerini gruplandırır.