Çözüm Nedir?

İsim
Çözüm

1. Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal:
"Ayrıca olasılıkları azaltmak da, bir anlamda çözüme yaklaşmak demektir." -A. Ümit.
2. Matematikte; Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar.
3. Matematikte; Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.