Matematik Sembollerinin Tarihi Gelişimi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Matematik Sembollerinin Tarihi Gelişimi

 1. Artı,eksi,küçük,büyük gibi matematikte kullandığımız sembollerin geçmişten günümüze tarihi gelişimi gerekli arkadaşlar.yardımcı olabilirseniz sevinirim.(Bu arada 7. sınıf proje ödevi için gerekli ancak öğrenciye hiçbir katkı sağlamayacağını düşündüğüm bir ödev için bu araştırma.)

 2. 2010-01-01 #2
  Matematik Sembollerinin Tarihi Gelişimi

  ARTI VE EKSİ İŞARETLERİ
  Daha önce matematikçiler tarafından çeşitli şekillerde kullanılan artı ve eksi işaretleri,bu işaretlerin kullanımını ve yapılan çalışmaları detaylı olarak gözlemleyen Francis Vieta (1540-1603) tarafından toplama ve çıkarma işaretleri olarak kullanılmıştır.

  BÖLME İŞARETİ
  Bölme sembolü; John Wallis (1616-1703) yılında adapte edilmiş , İngiltere' de ve Amerika' da kullanılmıştır. (fakat Avrupa' da (:) iki nokta üst üste kullanılıyordu.)
  1923 yılında, Matematik Komitesi açıkladı ki: ne : ne de işaretleri tam olarak kullanılıyor veya kullanılmıyor.
  Bölüm (-) işaretinin iş hayatında çok önemli bir anlamı olmadığına göre bunu matematiğe (kesirli ifadelere ) adapte edelim ve noktaların arasında "/ " ‘ u kullanalım. Bundan sonra işareti matematiksel bir ifade haline dönüştü.

  ÇARPMA İŞARETİ
  William Oughtred (1574-1660) matematikte sembollerin kullanımına çok önem vermiş ve kendi çalışmalarında 150 ye yakın sembol kullanmıştır.Bunlardan günümüze yalnızca 3 tanesi gelmiştir.Bunlardan bir tanesi de çarpma işaretidir. Oughtred çarpma işareti olarak "X"i kullanmıştır.Daha sonraki tarihlerde ünlü matematikçi Leibniz (1646-1715) Oughtred'in kullandığı bu sembolün harf olan "X" ile kolaylıkla karışabileceğini söyleyerek çarpma işlemlerinde nokta(.) kullanmıştır.Günümüze de bu iki sembol çarpma işleminin sembolleri olarak gelmiştir.

  EŞİTTİR İŞARETİ(=)
  Eşittir işareti günümüzdekine benzer şekli ile ilk kez 1557 yılında Galli matematikçi Robert Recorde (1510-1558) tarafından kullanılmış olan işaretttir.

  16. yüzyıla kadar bütün matematikçiler kendilerine has eşittir işaretleri kullanırlardı ve ortak bir gösterim biçimi olmaması birbirlerini anlamalarını zorlaştırmaktaydı. Emre Robert Recorde 1557 tarihli The Whetstone of Witte adlı yapıtında : "Eşittir sözcüğünü bıktırıcı bir biçimde tekrar tekrar kullanmaktansa genelde çalışırken yaptığım gibi paralel iki çizgi koyacağım, çünkü paralel iki çizgiden daha eşit bir şey olamaz" diyerek ilk kez kullanmıştır.

  Günümüzdeki "=" işaretinin biraz uzun hali olan bu işaretin özgün hali aşağıda verilen dış bağlantıda görülebilir.
  Pİ SAYISI
  Yunan alfabesinin 16. harfidir. Bu harf, aynı zamanda, Yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. İsviçreli matematikçi Leonard Euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. Leonard Euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. Ancak, Leonard Euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar.

  FAKTÖRYEL SEMBOLÜ(n!)
  1808 yılında Christian Kramp of Strassbourg tarafından geliştirilmiştir.Bu sembol şu anda da matematikte 1808 yılında Christian Kramp of Strassbourg ‘un kullandığı şekliyle kullanılmaktadır.

  BENZER VE YAKLAŞIK SEMBOLLERİ
  Geometrideki tanıdık sembollerden olan benzer (solda) ve yaklaşık (sağda) sembolleri Leibniz tarafından bulunmuştur.
  Leibniz matematik gösterimlerine katkıda bulunan en önemli kişilerden birisidir.

  AÇI İŞARETİ(^)
  Tarihte açıyı sembol olarak gösteren il kişi 1634 yılındaki çalışmasıyla Pierre Herigone olmuştur.Herigone açı sembolü olarak şimdi "küçüktür(<)" olarak kullanılan sembolü kullanmıştır.Daha sonra 1750 yılında İngiltere'de bugün kullandığımız sembol ortaya çıkmıştır. Bu işaret 1923'te sponsorluğunu Mathematical Association of America' nın yaptığı Milli Matematik İhtiyaçları Komitesi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin standart açı sembolü olarak önerildi ve dünya genelinde de bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

  DİK AÇI İŞARETİ
  Dik açı sembolü ilk olarak 1968 yılında Samuel Reyher tarafından kullanılmıştır.

  YÜZDE İŞARETİ(%)
  Yüzde işareti 15. Yüzyılın sonlarından itibaren bilgisayar, kar-zarar, vergi problemlerinde kullanılmaktadır.Ancak bu işaretin tarihi Roma imparatoru Augustus'un açık artırmada satılan tüm mallara 1/100 oranında vergi koyduğu zamanlara kadar dayanır.Diğer Roma vergileri ;her serbest köle için 1/20 ve her satılan köle için 1/25 idi.Onlar yüzdeleri tanımadan kesirleri kolaylıkla kullanabiliyorlardı.

  EŞİTSİZLİK İŞARETİ
  İlk olarak Thomas Harriot (1560-1621) tarafından bugün "küçüktür(<)" ve büyüktür(>) olarak kullanılan işaretler eşitsizlik işareti olarak kullanılmıştır.Bu işaretler bazı bilim adamları tarafından önerilse de hemen kabul edilmemiştir.Daha sonra William Oughtred (1574-1660) eşittir işareti yerine kullanılan başka bir sembol geliştirdi.Ancak bu sembolde kabul görmedi ve Isaac Barrow (1630-1677) 1674 yılında farklı bir sembol daha geliştirmiştir.Son olarak eşitsizlik işareti Pierre Bouguer (1698-1758) tarafından 1734 yılında günümüzde kullanılan haliyle geliştirilmiştir.

  SONSUZ İŞARETİ
  Bu sembol İngiltere'de zamanının en orijinal matematikçisi olarak adlandırılan John Wallis (1616-1703) tarafından bulunmuş ve onun en iyi işi olarak görülen ve1655 yılında yayımlanan Arithmetica Infinitorum adlı eserinde yer almıştır.Romalılar bu işareti BİN sayısı yerine Yunanlılar ise ON BİN sayısı yerine kullandılar.Günümüzde ise sonsuz sayıları ifade etmek için kullanılırlar.


 3. 2010-01-02 #3
  Matematik Sembollerinin Tarihsel Ortaya Çıkışı

  Pİ SAYISI
  Birçoğumuz, resim yaparken dağların ardından parıldayan güneşi, altın sarısı bir daire; gece nuruyla arzı aydınlatan dolunayı da beyaz bir daire olarak çizmişizdir. İrili ufaklı çemberlerin, renk renk dairelerin resimlerimize kattığı güzelliğin farkına varmış, geometri derslerinde çoğumuz farklı boyutlardaki bu dairelerin ortak sırrı olan, çevresinin çapına oranını ifade eden "pi" sayısını öğrenmişizdir.

  Eski çağlarda yaklaşık değeri 3 olarak düşünülen pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına olan oranını ifade eder.Arşimet pi sayısının değerini bulmak için çok istekli idi.Bu değerin 3 1/7 ile 3 10/71 arasında olduğunu gösterdi.

  Daha sonra pek çok matematikçi pi sayısı için daha yakın değerde bulmaya çalıştılar. Wallis (1616 -1703 ) pi sayısını gösteren

  p 2n .2n
  -------- = -----------------------------------------
  2 (2n-1).(2n-1)

  yaklaşımını buldu.
  Gregory(1638 -1676) pi sayısı için sonsuz terimli bir seri ortaya koydu.
  p/4 = 1-1/3 +1/5-1/7+1/9-1/11+...........
  Babilliler : 3 1/8
  Mısırlılar : (16/9)^2 =3.1605
  Çinliler : 3
  Batlamyos :377/120
  Fibonacci :3.141818

  BOŞ KÜME
  Hiç bir elemanı olmayan kümeye boş küme denir.
  Boş küme { } ya da Ø sembolleri ile gösterilir.
  Eşit olan kümeler ayın zamanda denktir. Fakat denk kümeler eşit olmayabilir.
  {.} ve {0} kümeleri boş küme olmayıp birer elemana sahip iki denk kümedir.

  Eşittir işareti günümüzdekine benzer şekli ile ilk kez 1557 yılında Galli matematikçi Robert Recorde (1510-1558) tarafından kullanılmış olan işarettir.

  Tarihçe:
  16. yüzyıla kadar bütün matematikçiler kendilerine has eşittir işaretleri kullanırlardı ve ortak bir gösterim biçimi olmaması birbirlerini anlamalarını zorlaştırmaktaydı. Emre Robert Recorde 1557 tarihli The Whetstone of Witte adlı yapıtında : "Eşittir sözcüğünü bıktırıcı bir biçimde tekrar tekrar kullanmaktansa genelde çalışırken yaptığım gibi paralel iki çizgi koyacağım , çünkü paralel iki çizgiden daha eşit bir şey olamaz" diyerek ilk kez kullanmıştır.


 4. 2010-04-19 #4
  { ... } küme { } , Ø boş küme

  Ç kesişim U birleşim

  Ì alt küme Ë alt küme değil

  É kapsar Î elemanı

  Ï elemanı değil - fark işlemi

  s(A.) A kümesinin eleman sayısı

  A' A kümesinin tümleyeni

  E Evrensel küme = Eşittir

  % yüzde sembolü ~ benzerdir

  // paraleldir ^ diklik

  [AB] doğru parçası [AB ışın

  |AB| doğru < küçüktür

  > büyüktür £ küçük eşittir

  ³ büyük eşittir |x| mutlak değer

  º denktir ¹ eşit değildir

  @ eştir » yaklaşık olarak eşittir

 5. 2011-04-24 #5
  Eşittir İşareti ve Eşittir İşaretinin Tarihçesi

  Eşittir işareti günümüzdekine benzer şekli ile ilk kez 1557 yılında Galli matematikçi Robert Recorde (1510-1558) tarafından kullanılmış olan işaretttir.

  Tarihçe
  16. yüzyıla kadar bütün matematikçiler kendilerine has eşittir işaretleri kullanırlardı ve ortak bir gösterim biçimi olmaması birbirlerini anlamalarını zorlaştırmaktaydı. Robert Recorde 1557 tarihli The Whetstone of Witte adlı yapıtında : "Eşittir sözcüğünü bıktırıcı bir biçimde tekrar tekrar kullanmaktansa genelde çalışırken yaptığım gibi paralel iki çizgi koyacağım 8 - Matematik Sembollerinin Tarihi Gelişimi çünkü paralel iki çizgiden daha eşit bir şey olamaz" diyerek ilk kez kullanmıştır.
  Günümüzdeki "=" işaretinin biraz uzun hali olan bu işaretin özgün hali aşağıda verilen dış bağlantıda görülebilir.


 6. 2011-05-08 #6
  Allah razı olsun:))))

 7. 2011-05-22 #7
  Çokkk teşekkür ederim. Çok ihtiyacım vardı. Teşeşekkürler :)

 8. 2011-05-26 #8
  Allah sizden razı olsun valla bni büyüq bir dertten kurtardınız.......

 9. 2011-12-21 #9
  gerçketn çok yerinde bilgiler tşkr ederim...

 10. 2011-12-28 #10
  harikaaaaaaaa çok teşekkürlerr :D

 11. 2012-02-06 #11
  s(A.) A kümesinin eleman sayısı

  A' A kümesinin tümleyeni

  E Evrensel küme = Eşittir

  % yüzde sembolü ~ benzerdir

  // paraleldir ^ diklik

  [AB] doğru parçası [AB ışın

  |AB| doğru < küçüktür

  > büyüktür £ küçük eşittir

  ³ büyük eşittir |x| mutlak değer

  º denktir ¹ eşit değildir

  @ eştir » yaklaşık olarak eşittir[/QUOTE]

 12. 2012-03-19 #12
  toplam ve çarpım sembollerini kim bulmuştur, tarihçesi ?
  acil cevap yazabilir misiniz lütfen ?

 13. 2012-03-19 #13

  çarpım ve toplam sembollerinin tarihçesi lazım çok acil .. lütfen yardımcı olur musunuz ???

 14. 2012-04-18 #14
  ESITTIR ISARETI(=)
  Eşittir işareti günümüzdekine benzer şekli ile ilk kez 1557 yılında Galli matematikçi Robert Recorde (1510-1558) tarafından kullanılmış olan işaretttir.
  16. yüzyıla kadar bütün matematikçiler kendilerine has eşittir işaretleri kullanırlardı ve ortak bir gösterim biçimi olmaması birbirlerini anlamalarını zorlaştırmaktaydı. Emre Robert Recorde 1557 tarihli The Whetstone of Witte adlı yapıtında : "Eşittir sözcüğünü bıktırıcı bir biçimde tekrar tekrar kullanmaktansa genelde çalışırken yaptığım gibi paralel iki çizgi koyacağım, çünkü paralel iki çizgiden daha eşit bir şey olamaz" diyerek ilk kez kullanmıştır.
  Günümüzdeki "=" işaretinin biraz uzun hali olan bu işaretin özgün hali aşağıda verilen dış bağlantıda görülebilir.

  PI SAYISI
  Yunan alfabesinin 16. harfidir. Bu harf, aynı zamanda, Yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. İsviçreli matematikçi Leonard Euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. Leonard Euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. Ancak, Leonard Euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar.

  BENZER VE YAKLASIK SEMBOLLERI
  Geometrideki tanıdık sembollerden olan benzer (solda) ve yaklaşık (sağda) sembolleri Leibniz tarafından bulunmuştur.
  Leibniz matematik gösterimlerine katkıda bulunan en önemli kişilerden birisidir.

  AÇI ISARETI
  Tarihte açıyı sembol olarak gösteren il kişi 1634 yılındaki çalışmasıyla Pierre Herigone olmuştur.Herigone açı sembolü olarak şimdi "küçüktür(<)" olarak kullanılan sembolü kullanmıştır.Daha sonra 1750 yılında İngiltere'de bugün kullandığımız sembol ortaya çıkmıştır. Bu işaret 1923'te sponsorluğunu Mathematical Association of America' nın yaptığı Milli Matematik İhtiyaçları Komitesi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin standart açı sembolü olarak önerildi ve dünya genelinde de bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

  DIK AÇI ISARETI
  Dik açı sembolü ilk olarak 1968 yılında Samuel Reyher tarafından kullanılmıştır.


  ESITSIZLIK ISARETI
  İlk olarak Thomas Harriot (1560-1621) tarafından bugün "küçüktür(<)" ve büyüktür(>) olarak kullanılan işaretler eşitsizlik işareti olarak kullanılmıştır.Bu işaretler bazı bilim adamları tarafından önerilse de hemen kabul edilmemiştir.Daha sonra William Oughtred (1574-1660) eşittir işareti yerine kullanılan başka bir sembol geliştirdi.Ancak bu sembolde kabul görmedi ve Isaac Barrow (1630-1677) 1674 yılında farklı bir sembol daha geliştirmiştir.Son olarak eşitsizlik işareti Pierre Bouguer (1698-1758) tarafından 1734 yılında günümüzde kullanılan haliyle geliştirilmiştir.

  SONSUZ ISARETI
  Bu sembol İngiltere'de zamanının en orijinal matematikçisi olarak adlandırılan John Wallis (1616-1703) tarafından bulunmuş ve onun en iyi işi olarak görülen ve1655 yılında yayımlanan Arithmetica Infinitorum adlı eserinde yer almıştır.Romalılar bu işareti BİN sayısı yerine Yunanlılar ise ON BİN sayısı yerine kullandılar.Günümüzde ise sonsuz sayıları ifade etmek için kullanılırlar

 15. 2012-05-17 #15
  Allah sizi bildiği gibi yapsın

 16. 2012-05-20 #16
  Kardeşim helal olsun sana valla bu kadar emek harcamışsın çok ihtihyavım vardı Alah sneden razı olsun...

 17. 2012-05-29 #17
  allah razı olsun

 18. 2012-05-29 #18
  https://www.facebook.com/rexonaturkiye?gclid=CL2Qu_iopbACFca-zAodLBUyWQ

 19. 2013-01-01 #19
  dört işlemi koyun

 20. 2013-01-06 #20
  hep aynı seyler

 21. 2013-02-20 #21
  çooooooooooooooooooooooook teşekkürlerçoooooooooooooooooooooooook

 22. 2013-04-08 #22
  çok güzel olmuş iyiki yazmışlar proje ödevimi yaptım ve 100 bekliyorum :)

 23. 2013-04-15 #23
  çok işime yaradı sağolun

 24. 2013-04-16 #24
  Çok tşk çok lazımdı Allah razı olsun :-$

 25. 2013-05-04 #25
  Allah razı olsun sizi çocuklarınıza bağışlasın yavruuuuuummm = saol teyzeciğim :)

 26. 2013-05-08 #26
  Matematik Sembollerinin Tarihi Gelişimi

  ARTI VE EKSİ İŞARETLERİ
  Daha önce matematikçiler tarafından çeşitli şekillerde kullanılan artı ve eksi işaretleri,bu işaretlerin kullanımını ve yapılan çalışmaları detaylı olarak gözlemleyen Francis Vieta (1540-1603) tarafından toplama ve çıkarma işaretleri olarak kullanılmıştır.

  BÖLME İŞARETİ
  Bölme sembolü; John Wallis (1616-1703) yılında adapte edilmiş , İngiltere' de ve Amerika' da kullanılmıştır. (fakat Avrupa' da (:) iki nokta üst üste kullanılıyordu.)
  1923 yılında, Matematik Komitesi açıkladı ki: ne : ne de işaretleri tam olarak kullanılıyor veya kullanılmıyor.
  Bölüm (-) işaretinin iş hayatında çok önemli bir anlamı olmadığına göre bunu matematiğe (kesirli ifadelere ) adapte edelim ve noktaların arasında "/ " ‘ u kullanalım. Bundan sonra işareti matematiksel bir ifade haline dönüştü.

  ÇARPMA İŞARETİ
  William Oughtred (1574-1660) matematikte sembollerin kullanımına çok önem vermiş ve kendi çalışmalarında 150 ye yakın sembol kullanmıştır.Bunlardan günümüze yalnızca 3 tanesi gelmiştir.Bunlardan bir tanesi de çarpma işaretidir. Oughtred çarpma işareti olarak "X"i kullanmıştır.Daha sonraki tarihlerde ünlü matematikçi Leibniz (1646-1715) Oughtred'in kullandığı bu sembolün harf olan "X" ile kolaylıkla karışabileceğini söyleyerek çarpma işlemlerinde nokta(.) kullanmıştır.Günümüze de bu iki sembol çarpma işleminin sembolleri olarak gelmiştir.

  EŞİTTİR İŞARETİ(=)
  Eşittir işareti günümüzdekine benzer şekli ile ilk kez 1557 yılında Galli matematikçi Robert Recorde (1510-1558) tarafından kullanılmış olan işaretttir.

  16. yüzyıla kadar bütün matematikçiler kendilerine has eşittir işaretleri kullanırlardı ve ortak bir gösterim biçimi olmaması birbirlerini anlamalarını zorlaştırmaktaydı. Emre Robert Recorde 1557 tarihli The Whetstone of Witte adlı yapıtında : "Eşittir sözcüğünü bıktırıcı bir biçimde tekrar tekrar kullanmaktansa genelde çalışırken yaptığım gibi paralel iki çizgi koyacağım, çünkü paralel iki çizgiden daha eşit bir şey olamaz" diyerek ilk kez kullanmıştır.

  Günümüzdeki "=" işaretinin biraz uzun hali olan bu işaretin özgün hali aşağıda verilen dış bağlantıda görülebilir.
  Pİ SAYISI
  Yunan alfabesinin 16. harfidir. Bu harf, aynı zamanda, Yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. İsviçreli matematikçi Leonard Euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. Leonard Euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. Ancak, Leonard Euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar.

  FAKTÖRYEL SEMBOLÜ(n!)
  1808 yılında Christian Kramp of Strassbourg tarafından geliştirilmiştir.Bu sembol şu anda da matematikte 1808 yılında Christian Kramp of Strassbourg ‘un kullandığı şekliyle kullanılmaktadır.

  BENZER VE YAKLAŞIK SEMBOLLERİ
  Geometrideki tanıdık sembollerden olan benzer (solda) ve yaklaşık (sağda) sembolleri Leibniz tarafından bulunmuştur.
  Leibniz matematik gösterimlerine katkıda bulunan en önemli kişilerden birisidir.

  AÇI İŞARETİ(^)
  Tarihte açıyı sembol olarak gösteren il kişi 1634 yılındaki çalışmasıyla Pierre Herigone olmuştur.Herigone açı sembolü olarak şimdi "küçüktür(<)" olarak kullanılan sembolü kullanmıştır.Daha sonra 1750 yılında İngiltere'de bugün kullandığımız sembol ortaya çıkmıştır. Bu işaret 1923'te sponsorluğunu Mathematical Association of America' nın yaptığı Milli Matematik İhtiyaçları Komitesi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin standart açı sembolü olarak önerildi ve dünya genelinde de bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

  DİK AÇI İŞARETİ
  Dik açı sembolü ilk olarak 1968 yılında Samuel Reyher tarafından kullanılmıştır.

  YÜZDE İŞARETİ(%)
  Yüzde işareti 15. Yüzyılın sonlarından itibaren bilgisayar, kar-zarar, vergi problemlerinde kullanılmaktadır.Ancak bu işaretin tarihi Roma imparatoru Augustus'un açık artırmada satılan tüm mallara 1/100 oranında vergi koyduğu zamanlara kadar dayanır.Diğer Roma vergileri ;her serbest köle için 1/20 ve her satılan köle için 1/25 idi.Onlar yüzdeleri tanımadan kesirleri kolaylıkla kullanabiliyorlardı.

  EŞİTSİZLİK İŞARETİ
  İlk olarak Thomas Harriot (1560-1621) tarafından bugün "küçüktür(<)" ve büyüktür(>) olarak kullanılan işaretler eşitsizlik işareti olarak kullanılmıştır.Bu işaretler bazı bilim adamları tarafından önerilse de hemen kabul edilmemiştir.Daha sonra William Oughtred (1574-1660) eşittir işareti yerine kullanılan başka bir sembol geliştirdi.Ancak bu sembolde kabul görmedi ve Isaac Barrow (1630-1677) 1674 yılında farklı bir sembol daha geliştirmiştir.Son olarak eşitsizlik işareti Pierre Bouguer (1698-1758) tarafından 1734 yılında günümüzde kullanılan haliyle geliştirilmiştir.

  SONSUZ İŞARETİ
  Bu sembol İngiltere'de zamanının en orijinal matematikçisi olarak adlandırılan John Wallis (1616-1703) tarafından bulunmuş ve onun en iyi işi olarak görülen ve1655 yılında yayımlanan Arithmetica Infinitorum adlı eserinde yer almıştır.Romalılar bu işareti BİN sayısı yerine Yunanlılar ise ON BİN sayısı yerine kullandılar.Günümüzde ise sonsuz sayıları ifade etmek için kullanılırlar.

 27. 2013-05-14 #27
  kArdeşim çok saol

 28. 2015-02-23 #28
  Bence o kadar güzel cevaplar yok biraz detaya girilmesi gerekirdi.

 29. 2015-03-10 #29
  cok kısa bır calısma olmus,

 30. 2015-04-16 #30
  ALLAH emeği geçenlerden razı olsun

 31. 2015-04-17 #31
  saolun sayenizde proje ödevini tamamlayabildimmmm :D :) :]

 32. 2018-04-24 #32
  mutlak değerin tarihçesini yazarmısınız acill

  Okunma: 43569 - Yorum: 31 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -