SAF BAKIR VE ÜRETİMİ
Bakır, bugünün ve yarının malzemesi
Bakır, insanlar tarafından kullanılan ilk metal, çağlar boyunca kullanım açısından da demirden sonra ikinci metaldir. Tarih öncesi dönemde bulunmuştur ve yaklaşık M.Ö. 4000'den, hatta daha önceden başlayarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bakır-kalay bronzunun M.Ö. 2400 yılından bu yana kullanıldığı bilinmektedir. Bakır çinko alaşımı olan pirincin ise Roma İmparatorluğundan önce kullanılmaya başlandığı tahmin edilmektedir.


Bakır ve alaşımlarının günümüze kadar en önemli mühendislik malzemeleri olarak kalmasının sebebi, korozyon dayanımlarının, mükemmel elektrik ve ısıl iletkenliğinin, cazip görünüşünün, sünekliğinin ve şekillendirme kolaylığının sayesindedir. Gümüşten sonra en iyi elektrik iletkenliğine ve gümüş ile altın arasında çok yüksek ısı iletkenliğine sahiptir.


1.1- Doğal Yataklar ve Cevher Çıkarılması:
Roma döneminde büyük bölümü Kıbrıs adasında çıkarılan bakır, günümüzde dünyanın pek çok yerinde çıkarılsa da, dünyanın en çok bakır üreten ülkesi, Şili'dir. Onu, ABD, Kanada, Rusya, Zaire, Zambiya ve Peru izler.

Türkiye'nin dünya üretimindeki payı ise, % 0.40'ın altındadır. Türkiye'de bakır filizi işleten başlıca ocaklar, Etibank'ın Ergani ve Küre-Aşıköy ocakları ile Karadeniz Bakır İşletmeleri'nin Murgul, Küre-Bakibaba ve Kutlular ocaklarıdır.

Bakır içeren temel mineraller aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Maden:
Renk:
Kalkopirit Pirinç sarısı
Kuprit
Kırmızı
Malahit
Yeşil
Azurit
Mavi
Doğal Bakır Kırmızı
Bakır içeren 160'tan çok mineral bilinmek-
tedir. Dünya bakır yataklarının yarısı kalkopirit filizi
biçimindedir.
Bu temel minerallerden saf bakırın üretim
kademeleri, şekil 1'deki şematik resimde gösteril-
miştir.
BAKIR
İngilizce : Copper
Latince : Cuprum
Sembolü : Cu
Atom Numarası : 29
O
Ergime Sıcaklığı : 1083 C
-1
Isıl İletkenliği : 4.01 Wcm
-6
-1
Genleşme Katsayısı : 16.8x10 mm

Daha tedaylı bilgiyi pdf formatından aşağıdaki adreste bulabilirsiniz
Bakır Alaşımları