Göğüs Ağrısı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Göğüs Ağrısı

  1. göğüs ağrısı,ağrı ile birlikte yanma,sağ kol ve boyunda ağrı,halsizlik,güçsüzlük neden olabilir
  2. 2012-08-22 #2
    Göğüs ağrısı hemen her zaman haklı ya da haksız yere kalp ağrısı olarak değerlendirilir. Gerçekte bu tip ağrıların nedeni göğüsteki organların sayısı kadar çoktur. Ağrılar plevra (akciğer zarı), akciğerler, yemek borusu, kaslar, göğüs kemiği, kaburgalar, sırt omurları gibi kalbin dışında pek çok organı ilgilendirir. Her göğüs ağrısı kalbe bağlı olmayabileceği gibi, kalp ağrıları da yalnızca göğüs bölgesiyle sınırlı kalmaz; bazen karın bölgesine, kollara (özellikle sol kola) ve boyna yayılır.Göğüs ağrısının ortaya çıktığı her durumda bir hekime başvurmak gerekir.

    Hekim ağrının bölgesi, yay ılı mı, süresi gibi özelliklerine bakarak kalple ilgili olup olmadığını belirleyebilir ya da daha kesin bir tanıya varmak amacıyla elektrokardiyogram ve göğüs filmi gibi ayrıntılı incelemeler isteyebilir.Göğüs boşluğunda bulunan organlar ağn uyanlanftı alan ve ileten sinir donanımlanna göre üç gruba aynlır: Plevra adıyla anılan akciğer zan, somatik (bedense!) tipte göğüs ağnsı ahcılan ve bunu merkez sinir sistemine ileten somatik sinir lifleriyle donatılmıştır. Somatik tipte göğüs ağnlan yüzeyseldir; sınırlan iyice belirlenebilir; solunumve omuz hareketleriyle değişebilir.

    Kalp, kalbin dış zan olan perikardın bir bölümü, büyük damarlar ve yemek borusu iç organlarla ilgili, viseral tip denen göğüs ağrısından sorumludur. Bu tür ağnlar derin, yaygın ve zor sınırlanabilen niteliktedir; göğüs kemiği bölgesini aşarak çoğu kez göğüs dışındaki yapılara da (örneğin sol kola) yayılabilirler.

    Bronşlar ve akciğer dokusu ağn uyanlarından etkilenen sinir liflerinden yoksundur; bu yüzden de kendi başlanna ağrıya yol açamazlar. Eğer bunlardan kaynaklanan bir lezyon (doku bozukluğu) ağn yaratıyorsa, bu durum lezyonun ağrıya duyarlı yapılara, Örneğin plevraya ulaştığını gösterir.


  Okunma: 2372 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -