Aksaray Hakkında Bilgiler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Aksaray Hakkında Bilgiler

 1. 1933 yılında çıkartılan bir kanunla kaza olarak Niğde'ye bağlanan Aksaray, bunu bir türlü kabullenememiştir. Çünkü nüfus bakımından, toprak bakımından, gelişmişlik bakımından bağlandığı Niğde Vilayeti'nden daha ön sıralardadır. Üstelik coğrafi konumu daha elverişlidir.


  Niğde milletvekili olarak seçilip T.B.M.M'de görevalan her Aksaraylı, verdikleri kanun teklifleri ile vilayet olma arzularını bütün yurt sathına duyurmuşlardır.

  Bu konuda ilk büyük çalışma Niğde Milletvekili iken Oğuz Demir Tüzün tarafından yapılmıştır. Oğuz Demir Tüzün, 01.04.1964 yılında verdiği bir kanun teklifi ile Aksaray'ın tekrar vilayet olmasını dile getirmiştir. Meclis içişleri ve Bütçe Plan Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiştir. Ancak, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlulnun muhalefet şerhiyle birlikte Millet Meclisine sunulan teklif, meclis dosyalarında öylece kalırken, 1971 yılında yapılan ikinci teşebbüs de sonuçsuz kalmıştır.


  1987 genel seçimleri sonunda meclise Niğde Milletvekili olarak giren Aksaray milletvekilleri Raşit Daldal ve Mahmut Öztürk'de aynı konuda çalışmalar yapmışlardır. Verdikleri kanun teklifleri ile Aksaray'ın il yapılmasını istemişlerdir. Millet Meclisinde görüşülen ve kabul edilen tasarı 15.06.1989 gün ve 3578 sayı ile kanunlaşmış ve Aksaray 56 yıl sonra tekrar eski günlerine kavuşmuştur.


   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2010-01-24
 2. 2007-03-25 #2
  AKSARAY ÇEVRESİNİN COĞRAFİ DURUMU
  Aksaray, kuzey ve güney Anadolu dağlarının birbirinden uzaklaştığı İç Anadolu bölümünün orta Kızılırmak kesimine girer. Kuzey yarım kürede ekvatordan 37-38 paralelleri, doğu yarım kürede 33-35 meridyenleri arasında yer alır. Doğuda Nevşehir, Güneydoğuda Niğde, Batısında Konya ve Kuzeyde Ankara ile Kuzeydoğuda Nevşehir ile çevrilidir. 7722 km2 yüzölçümünde geniş bir alana sahiptir.

  Bölgede Hasandağı, Melendiz Dağları ve Ekecik Dağı gibi volkanik dağlar ile lavların meydana getirdiği platolar vardır. Batıda ise Konya Ovasının büyük bir kesimi Aksaray sınırları içerisinde kalmaktadır. Melendiz Dağlarından çıkarak Tuz Gölüne dökülen Uluırmak, geniş bir plato meydana getirmektedir. İlin önemli dağları Hasandağı (3268), Küçük Hasandağı (3040m.) ve Ekecik Dağı (2033b.)dır. Aksaray'ın deniz seviyesinden yüksekliği 980m dir.

  NÜFUSU

  2000 Sayımına Göre:

  İlçe Adı Merkez Nüfus Toplam Nüfus
  Merkez 129.949 236.560
  Ortaköy 26.965 58.873
  Eskil 22.125 28.952
  Sarıyahşi 7.751 12.120
  Ağaçören 4.983 15.869
  Gülağaç 4.672 26.874
  Güzelyurt 3.775 16.836
  200.220 396.084

  JEOLOJİK YAPISI

  İkinci zamanın uzun süren durgunluk dönemini takip eden üçüncü zaman, birçok orojenik, volkanik hareketlerin olduğu dünyanın fiziki ve biyolojik görünümünün bugüne süratle yaklaştığı zamandır. Bu zamanda Alp-Himalaya sistemine giren genç dağlar oluşurken, Türkiye'de bu hareketlerden etkilenerek kuzeyde Karadeniz Dağları oluşmuş, İç Anadolu fazla etkilenmemiş ve sadece bazı kıvrımlar ve volkanik hareketler meydana gelmiştir.

  Aksaray, İç Anadolu Bölgesinin güney doğusunda, orta Kızılırmak platosunun devamını teşkil eden ve tersiyerde oluşmuş kalkerli volkan tüflerinin meydana getirdiği arazi ile Tuz gölü havzasının devamı olan ova üzerine kurulmuştur. Güneyde ve doğuda tersiyerde oluşmuş volkanik arazi geniş yer tutar.

  Volkanik dağların en önemlileri Hasandağı ile Melendiz dağlarıdır. İl merkezinin kuruluş alanı ise, orta Kızılırmak platosunun Tuz Gölü havzasından ayrıldığı fay basamağının güneyidir. Bu fay basamağı Melendiz dağlarından gelen ve Tuz Gölüne ulaşan Uluırmağın biriktirdiği alüvyonlarla, doğusunu çevreleyen platolardan taşınan alüvyonların birikinti ovası üzerinde kurulur.

  BİTKİ ÖRTÜSÜ

  Aksaray'ın iklimine bağlı olarak tabii bitki örtüsü, ilkbaharda yeşeren çayırlar, gelincik, papatya, keven ve diğer vs. otlarla, yaprakları dikensi bir görünüme sahip, yarı kurakçıl bitkilerdir.

  Yazları sıcak ve kurak iklim yapısı hakim olduğundan ilkbaharda yeşeren otlar, sonbaharda kurur ve arazi bozkır yapısını alır. Hasandağı ve Ekecik Dağları üzerinde meşe koruluklarına rastlanır. Ayrıca bölgede palamut, alıç, kızılcık, kavak, söğüt, yabani armut ve meyve ağaçları yanında keven ve deve dikeni çok sık rastlanan bitki türleridir.

  SU KAYNAKLARI

  Aksaray ve çevresinde iki tip su kaynağına rastlanır. Kuzey ve doğu bölümünde çok sayıda fay ve vadi kaynakları yer alır. Bunlar Hasandağının kuzeyindeki vadilerde, melendiz dağlarının batı yamaçları ile eteklerini teşkil eden bölgelerdedir. Bu kırık kaynaklardan çıkan sular önce gölleri oluştururlar. Göller birleşerek Uluırmağın kaynağını teşkil ederler. Hasandağı çevresindeki kaynaklar genellikle vadi kaynaklarıdır.

  Tuz Gölü ve Konya Ovası bölümünde yer alan kaynaklar ise, daha çok artezyen kuyuları şeklindedir. Obruk platosunun kuzeyindeki Eskil ve Yenikent Yöresinde ise büngüldek tipi kaynaklar birleşerek geniş bataklıklar oluştururlar.

  GÖLLER

  Aksaray'da Türkiye'nin Büyük gölü olan Tuzgölü'nden (400 km.) başka göl yoktur. Göl çevresi bataklıklarla çevrili olup, bataklık dışında kalan arazi çoraklaşmıştır. Gölün en derin yeri 1 metreyi geçmez. Deniz seviyesinden yüksekliği 899 m dir.

  BAZI İLLER VE TURİSTİK YÖRELERİN AKSARAY'A UZAKLIĞI

  NİĞDE - 121 km.
  NEVŞEHİR - 75 km.
  ANKARA - 225 km.
  KONYA - 148 km.
  İSTANBUL - 674 km.
  İZMİR - 688 km.
  ANTALYA - 465 km.
  GÜZELYURT - 50 km.
  IHLARA - 45 km.
  SULTANHANI - 40 km.
  HELVADERE - 28 km.
  SELİME - 28 km.
  AKHİSAR - 11 km.

  AKSARAY'DA ETKİNLİKLER

  Aksaray-Ihlara Kültür ve Turizm Festivali (15-21 Temmuz)
  22. Aksaray-Ihlara Kültür ve Turizm Festivali (9-11 Temmuz 2004 tarihlerinde kutlanmıştır.)
  Yunus Emre'yi Anma Günleri (Eylül 1. Hafta)
  Somuncu Baba'yı Anma Günü (Eylül 2. Hafta)
  Kaynanalar Günü (15 Haziran)
  Saratlı Kültür ve Sanat Etkinlikleri Festivali (29 Temmuz)

 3. 2007-03-25 #3
  On bin yıllık tarih ve kültürel mirasa sahip Aksaray, Ülkemizin kalbi sayılacak bir noktada, kuzey-güney, doğu-batı doğrultusundaki ana karayollarının kavşağında yer almaktadır. İlin yüzölçümü 7.997 km2, denizden yüksekliği 980 m. dir.33-35 derece doğu meridyenleri ile 38-39 derece kuzey palelleri arasında yer alan Aksarayın kuzeyinde Kırşehir ve Ankara, doğusunda Nevşehir, güney doğusunda Niğde, güneyinde ve batısında Konya, kuzey batısında Tuz Gölü bulunur.

  Aksaray yeryüzü şekilleri bakımından düzlüktür. Orta kesimleri, kuzeyi, güneyi tamamen ovalıklarla kaplıdır. Güneyde Obruk platosunun uzantısı ve Aksaray ovası bulunur. Nevşehir ve Niğde sınırlarında sönmüş volkanik sıradağlar uzanır. Başlıca yaylalar ise Obruk, Haydar, Çağsak, Aliağaobası, Kemerseki ve Yeniyayladır.İl sınırları içerisinde sönmüş bir yanardağ olan Hasandağı (3268 m.), Melendiz Dağları (2898 m.) ve Ekecik Dağı (2138 m.) yer almaktadır.

  Aksarayda yıllık yağış miktarı 351.6mm, ortalama aktüel basınç 904.8 milibardır. Nisbi nem değerleri kış aylarında genellikle daha yüksek, sıcaklığın arttığı yaz aylarında daha düşüktür. İklim tasniflerine göre Aksaray orta iklim kuşağında, soğuk, yarı kara iklim tipine sahiptir.
  En önemli göl Tuz Gölü, en önemli akarsu ise Melendiz Çayı (Uluırmak)dır. Diğer önemli akarsular Karasu, Eşmekaya Çayı; Güzelyurt yakınlarındaki Acıgöl, Hasandağı çevresindeki Kartal ve Sarı Göl diğer önemli göllerdir.

  İle bağlı Merkez dahil 7 İlçe (Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy ve Sarıyahşi), 41 Kasaba (Belediye) ve 146 Köy bulunmaktadır

 4. 2007-03-25 #4
  843 - Aksaray Hakkında Bilgiler

 5. 2007-03-25 #5
  845 - Aksaray Hakkında Bilgiler

 6. 2007-03-25 #6
  846 - Aksaray Hakkında Bilgiler

 7. 2007-03-26 #7
  » Aksaray Şiiri

  Aksaray, Hasan dağı eteğine yerleşmiş
  Ervah kabristanlığı, Sonumcubaba ile süslenmiş
  Kanlı Pelit Ervah'ın eşiğine çöreklenmiş
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali  Asırlar geçmiş, Tarihler değişmiş
  Aksaray'da Sumuncubaba gibi görülmemiş
  Onun kadar sevilende yok denilmiş
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali


  Ulu cami Selçukluların inanç göstergesi
  Günümüz Müslümanlarının göz ağrısı
  Diğer camilerimizde güzel ama ikisi Aksaray'ın sesi
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali


  Zinciriye Medresesi geçmişte Aksaray fakültesi
  İpek yolu Aksaray'ın nefesi
  Sultanlar dahi Sultan hanında konuklama hevesi
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali  Şems-i Tebriz-i Mevlana'ya kavuştu
  Aksaray'dan geçti Konya'ya koştu
  İki deniz Konya'da buluştu.
  İşte AKSARAY' Konya ile geçmişteki hali  Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli'nin ziyaretine gitti
  Himmet değil buğday istetti.
  İkinci gidişine nasibini kaybetti
  İşte AKSARAY' ın Nevşehir ile geçmişteki hali  Aksaray Kılışarslan mahallesi
  Bu isim Selçuklulara, insanların saygı ve sevgisiGeçmişimize sahip çıkma ifadesi
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali
  Azmi Milli görevini bitirmiş
  Süresini doldurmuş kenara çekilmiş
  Yeni vazife için dilekçe vermiş
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali  Tarihi Paşa Hamamı Aksaray'da
  Azmi Millinin hemen yanı başında
  Bu günde işletmeye açık durumda
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali


  Aksaray'ı yeşile boyayan Uluırmak
  Görevi baraj suyu akıtmak
  Üstündeki köprüler yaya taşıt trafiğini ayarlamak
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali  Otomarsan Akasaray'ın ekmek teknesi
  Aksarayın enbüyük fabrikası
  Şehrimizin iftihar listesineki birincisi
  Işte AKSARAY' ın bu günkü hali

  Organize Sanayi hızla gelişmekte
  İşi olmayanlara ümit vermekte
  Avare insanlara kalben iç geçirmekte
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali  Afra, Solmaz ,Kule, Gima, Yimpaş ticaret zincirleri
  Aksaray'ın önde gelen alışveriş merkezleri
  Halkın yararına sunulur seçenekleri
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali


  Fırınlarda pişirilen ekmekler arabalarla taşınmakta
  Mahalle , market bakkallarda satılmakta
  Halk ihtiyacını buralardan karşılamakta
  İşte AKSARAY' ın bu günkü hali
  Bu hazzı veren Aksaray'ı yakından tanı
  Geşmişten geleceğe uzanan iyibir anı
  Aksaray vatan dır seveceksin vatanını
  Sevmeyenin imanı zayıf, kötüdür şanı

  Okunma: 8471 - Yorum: 6 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 0/5 - 0