Atatürk'ün Türk Müziğinin Gelişmesine Verdiği Önemi Anlatan Sözler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Atatürk'ün Türk Müziğinin Gelişmesine Verdiği Önemi Anlatan Sözler

 1. Atatürk, her türlü yenilik ve ilerlemede öncü olma görevini üstlenen bir liderdi. Atatürk, yeni müzik kurumlarımızın açılmasındada öncülük etmeyi sürdürmüştür. Onun sayesinde Osmanlı zamanından kalma mevcut müzik aletlerini iyileştirmiş,modernleştirmiş ve gelişmiştir. Bunların yanı sıra, kapatılan kurumların yerine çağdaş uygarlık seviyesine uygun ve ulusal müzik anlayışımıza yakışır yeni müzik kurumları açılmıştır.


  Atatürk’ün önderliğinde, müzik alanında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır;

  Ankara’da ‘’Musiki Muallim Mektebi ‘’ kuruldu (1924).

  ’Mızıka-i Hümayun’’Ankara’ya taşınarak ‘’Riyaset –i Musiki heyeti ‘’adını aldı(1924)

  İstanbul Belediye Konservatuarı kuruldu(1926)

  Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu(1936)

  Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik Bölümü kuruldu(1937)

  Ankara’da Askeri Müzik Okulu öğretime açıldı(1938)

  Bu kurumlar, Atatürk’ün düşünceleri ve direktifleri doğrultusunda günümüze kadar gelişerek gelmiştir. Günümüzde çağdaşTürk müziğinin temeli olan bu kuruma, çeşitli senfoni orkestraları konservatuarlar, üniversitelerin bünyesinde açılan müzikbölümleri, operalar, güzel sanatlar fakülteleri ve liseleri eklenmiştir.

  Atatürk döneminde, çağdaş Türk müziğinin geliştirilmesi için; ‘’Türk beşleri’’ diye adlandırılan kişilerden oluşan ve müziğimizin bugünkü çağdaş seviyeye ulaşmasında büyük emeği geçen sanatçılardan Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar,Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses Devlet bursu ile müzik eğitimi için yurt dışına gönderilmişlerdir.Ankara’da Musiki Muallim Mektebinin kurulmasından sonra Avrupa’ya başka öğrenciler de gönderilmeye başlandı.

  MusikiMuallim Mektebinin kurulmasından sonra Avrupa’ya başka öğrenciler de gönderilmeye başlandı. Avrupa’daki eğitiminitamamlayan genç sanatçılar, yurda döndükten sonra hem çağdaş anlamda müzik eserleri bestelemiş hem de çeşitlimüzik okullarında öğretmenlik yapmışlardır.1934 yılın da’’ Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kuruluş Kanunu’’ çıkarıldı. ‘’Müzik İnkılâbı’’nın programını yapmak için birkurul oluşturuldu. Bu konu için Avrupa’dan getirilen uzmanlar çalışmalara başladılar. Ankara Devlet Konservatuarı’ndançağdaş besteci ve yorumcular yetiştirildi. Ayrıca Paul Hindemith (Paul Hindemit) ve Bela Bartok gibi büyük müzik adamlarıda Türkiye’de araştırma ve incelemeler yapmış ve müzik alanında kendilerinden yararlanılmıştır.Atatürk’ün sağlığında başlatılan müziğimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ölümünden sonra da devam edilmiştir.1948 yılında, üstün yetenekli çocukların yurt dışına öğrenim görmeleri için özel bir yasa çıkarıldı. Bu yasa doğrultusundayurt dışına ilk gönderilen sanatçılar, piyanist İdil Biret ve kemancı Suna Kan’dır.

  Atatürk'ün Müzikle İlgili Sözleri

  “Güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bir ulusun yeni değişikliğine ölçü, musıkide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

  “Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.”

  “Ulusal; ince duyguları, düşünceleri anlatan; yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce, modern müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal müziği yükselip, evrensel müzikte yerini alabilir.”

  “Halkın da musıki ihtiyacını düşünmek gerekir. Halkın musıki zevkinin gelişmesi için bu musıkiye (batı musıkisine) alışması ve bu musıkiden hoşlanması için, köklü bir musıki eğitimine ihtiyaç vardır.”

  “Bir çok defa bu musıkinin (Türk musıkisinin) tam haysiyetini bulamıyoruz. İşte bu dinlediğimiz musıki hakiki bir Türk musıkisidir ve hiç şüphesiz yüksek bir medeniyetin musıkisidir. Bu musıkiyi dünyanın anlaması lâzımdır. Onu bütün dünyaya anlatabilmek için, bizim milletçe bugünkü medeni dünyanın seviyesine yükselmemiz gerekir.”

  Güncelleme : 2017-08-10

Konu Etiketleri

atatürk'ün müzik ile ilgili düşünceleri, atatürk'ün müzik ile ilgili sözleri kısa, atatürk'ün müzik ile ilgili sözleri kısaca, atatürk'ün müzik ve sanat ile ilgili sözleri, atatürkün müzikle ilgili sözleri nelerdir

  Okunma: 41042 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -