Burak / Hz. Muhammed'in Miraçta Kullandığı Binek Hayvanı

Burak (Arapça: براق‎), İslam inancına göre, Muhammed'in Miraç'ta kullandığı binek hayvanı. Arapça kökenli bir isim olan Burak, yine Arapça kökenli olup yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamlarına gelen Berk kelimesinden türetilmiştir.Kur'an'da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir varlığın olduğu yer almaktadır. Türk toplumunda erkeklere verilen bir isim olarak da kullanılmaktadır.


Ayrıca İslam inancında, eşi Sare ile yaşayan İbrahim peygamberin diğer eşi Hacer ve oğlu İsmail'i ziyaret etmek için Mekke 'ye giderken Burak'ı kullandığı ve aynı gün içinde akşam vakti yine Burak ile geri döndüğü ifade edilmektedir.

Hadis kaynaklarında,Buhari Salât, 8'de Burak şu şekilde geçmektedir:

« Bundan sonra katırdan küçük ve merkepten büyük, beyaz renkte "Burak" isminde bir hayvana bindirildim. Bu hayvan, her adımını, gözün görebildiği son noktaya atıyordu. Bir anda Mescid-i Aksa'ya geldik. Cebrâîl, Burak'ı, bütün peygamberlerin hayvanlarını bağladıkları bir halkaya bağladı. »