Evrenle ilgili özlü sözler ve sloganlar

Alain : dünya, anlamsız bir düşten başka bir şey değilmiş meğer.

Aristo : evrendeki tüm varlıklar,madde ve formdan oluşur.Madde olabilirliktir;form onu gerçek varlığa dönüştürür.

Balzac: Hastalar için dünya yataklarının başucunda başlar, ayakucunda biter

Bedia Akarsu : İdealizm'e karşı çıkan materyalistlere göre,"Gerçek olan şey gözleyebileceğimiz şeydir.Bizim için önemli olan ölçebilmek ve tartabilmektir.Ama bu ölçü ve tartı da ancak maddesel olan şeylere uygulanabilir.Öyleyse asıl gerçek bu uzay ve zaman içinde bulunan cisimler dünyasıdır.Bu maddesel olan şeyler arkasında bir gerçek aramaya kalkmamalıdır.Tek gerçek maddedir."

Bernard Shaw : dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün yeter, halklar anlaşır.

Bertrant Russel : Filozofun gerçek işlevi dünyayı değiştirmek değil,onu anlamaktır.

Bovee : dünyada her şey yıkılsa bile, gelecek yerinde durur.

Buda : Ne düşünürsek oyuz. Biz her neysek düşüncelerimizden doğar. Düşüncelerimizle biz dünyamızı yaparız.

Colin Wilson:Sabahları gözümü açtığım zaman tek bir dünyayla değil, bir milyon olası dünyayla karşılaşırım

Cüneydi Bağdadi :Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.
Demokritos : Sonsuz içinde,yalnız bir kosmos bulunduğunu söylemek,koca bir tarlada sadece bir başağın sürdüğünü söylemek kadar saçmadır.

Ernst Fisher : İçinde yalnız nesnelerin değeri olan yabancılaşmış bir dünyada,insan da bir nesne olmuştur.İnsan önemini her gün biraz daha yitiriyor.

Foucault :Dünya şeylerin evrensel yakınlığıdır.

Henri Poincare : Olgular ve nesneler dünyasında bir konvensiyon yani bir birlik,bir uzlaşma vardır.İnsanlar yazıdaki her sembolün bir fikre karşılık olması gerektiği konusunda uzlaşmışlardır.

Herakleitos : "Gerçek",dış dünyanın gözlenmesi ve akıl ile kavranabilir.

Herakleitos : evrenin ve varlığın ana maddesi(arkhe),kendisi de sürekli değişme içinde olan ateştir.

Jack Ensign Addington : dünya ve içerdiği her şey,düşüncenin
ürünüdür.İster hoşlanalım,ister hoşlanmayalım yaşadığımız dünya zihinsel bir dünyadır.Kullandığımız otomobil,yaşadığımız ev,oturduğumuz sandalye,önceleri bir düşünceden ibaretti.Hepsi önce düşüncede oluşturuldu ve ve düşüncenin yaratıcı sürecinin ürünü olarak gerçekleşti.

Jack Ensign Addington : evren sınır koymaz,biz inançlarımızla sınırlarız kendimizi.

Jack Ensign Addington : evrenin kendine ait bir düzeni ve yasaları vardır.Hayatın her alanı yasalarla yönetilir.Hiç bir şey çevreye veya şansa bağlı değildir.

Karl Marks : evrenin gelişmesi diyalektik bir biçimde olmuştur:Tez,antitez ve sentez.Bu gelişmeler ruhta değil maddede ortaya çıkar.

Kaufman: dünyayı nasıl görmek istediğinize dair seçiminiz,gördüğünüz dünyayı yaratır

Ludwig Wittgenstein:Nesneler dünyanın tözünü oluştururlar. Buna göre bileşik olamazlar.

Ludwig Wittgenstein:Toplam edimsellik dünyadır.

Mevlana : Bu dünya bir ağaca benzer, biz de bu ağaçta yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz.
Muhammed Bozdağ : En büyük başarıları ateşleyenler, kendilerinden önce gelen büyük başarısızlıklardır.

Sir Thomas Browne : yaratılmış dünya,sonsuzlukta küçük bir parantezdir yalnızca.

Vachel Lindsay : dünya terzi dükkanı gibidir, ölçüyü veren gider.

Whitehead : evren bütünü bakımından,makine gibi bir varlık değil,sürekli oluş içinde bulunan canlı bir organizma gibidir.

Ahmed Hulûsi : Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdeti vücud'dur.

Ahmed Hulûsi :Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler..

Alain : Sabahleyin erken kalkarak, gecenin gündüz olmak için geçirdiği değişime şahit olmayanlar, yeryüzünde hiçbir şey görmemişlerdir.