Acemi Ocağı Nedir?

Acemi Ocağı diğer bir ismiyle Acemioğlanlar Ocağı Osmanlı İmparatorluğunda enderun için öğrencileri ve başta piyade kısmı olmak üzere kapıkulu ordusunun ihtiyaç duyduğu askerleri eğitmek için kurulmuş olan ocaktır.Osmanlı Devleti sınırları içerisinde olan ailelerin birden fazla çocuğu olursa çocuklardan birini alıp acemi ocağına gönderilirdi.Eğer o çocuk Hristiyan ailelerden alındı ise o çocuğu önce bir Türk ailesine veriyorlar.Çünkü;çocuk acemi ocağına gitmeden önce Türkçeyi öğrenmeli idi.


Sonra acemi ocağında belli bir süre içerisinde çocukların zekaları ve yetenekleri keşfediliyor.Yetenekliler yeniçeri ocağına ,zekası üstün gelen çocuklar ise eğitimlerine devam etmeye saray okuluna giderler.

Pençik usülüne göre, savaşlarda alınan tutsakların beşte birinin devlet hesabına yetiştirilmesi için önce Gelibolu'da kurulan Acemi Ocağı'na ayrılanlara acemi oğlanı denir, hem Türkçe'yi iyi konuşmaları hem de İslam geleneklerine göre eğitilmelerini sağlamak için, Türk köylerine çiftçilerin yanlarına verilirlerdi.Devşirilen gençler ilk önce Türk köylerine yollanırlar belli bir süre geçtikten sonra ise ocağa alınırlardı.İlk acemi ocağı Geliboluda açılmıştır.


Burada aldıkları eğitimlerinin sonunda başarılarına göre ya enderun ve diğer saraylara yollanırlar yada başta yeniçeri ocağı olmak üzere kapıkulu ocaklarına dağıtılırlardı.


218 - Acemi Ocağı Nedir?