Geçmişten Günümüze Sayılar - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Geçmişten Günümüze Sayılar

 1. • Tarih öncesi: MÖ 30 000 ▫ Çakıl taşları, kertik, parmak (büyük buluş)

  • İlk medeniyetler: Mezopotamyalılar (Sümerler, Akadlar, Babilliler, Asurlar), Eski Mısırlılar, Mayalar

  -Semboller, resimler (MÖ 2000 Babil, Mısır sayı sistemleri)

  - 12 veya 60 taş yerine değişik objeler (paket paket sayma)

  -Sümerliler: - 1 için küçük koni - 10 için bilye - 60 için büyük koni - 600 için delikli büyük koni - 3600 için büyük küre - 36000 delikli büyük küre

  - En eski rakamlar: Sümer tabletleri (MÖ 3200)

  - Harfler: yunan, roma, çin, araplar… (MÖ 2000)

  - Basamak kavramı ve sıfır (MÖ 2000 Babiller, Çinliler, MS 500 Mayalar, MS 628 Hintliler (Brahmagupta), MS 800 El Harezmi)

  Geçmişten Günümüze Sayılar

  Tarih Öncesi - MÖ 20 000: İshango Kemiği


  Brükselde “Musee d’Histoire Naturelle” de muhafaza edilmekte olan ve M.Ö. 20,000 yılına ait olduğu hesaplanan Ishango kemiği asal sayılar ile ilgili en eski bulguları içermektedir 1960 yılında bulunan İşango kemiği üzerinde üç sıra halinde çentikler oyulmuştur.

  Geçmişten Günümüze Sayılar 1

  MÖ 3000-Mısır Hiyeroglif Sayı Sistemi

  Geçmişten Günümüze Sayılar 2

  MÖ 1894 - MS 539: Babil Uygarlığı

  The Babylonian mathematical tablet Plimpton 322, dated to 1800 BC.

  Geçmişten Günümüze Sayılar 3

  MÖ 1800: Babil Bilgin Sayı Sistemi

  Geçmişten Günümüze Sayılar 4

  MÖ 300: Babillerde basamak yer tutucunun keşfi

  Geçmişten Günümüze Sayılar 5

  MÖ 1300: Çin Bilgin Sayı Sistemi (Sayma Çubukları)

  Ölenlerin eserleriyle birlikte (hatta kütüphaneleri ile) yakılma adetlerinden dolayı çok az bilgi günümüze kadar gelmiştir

  MÖ 200-“Sunzi Suanjing” Sayı Dizgesi:
  Çin rakamları dikey ve yatay olmak üzere 18 sembolden oluşmaktadır Dikey semboller birler, yüzler ve onbinler, Yatay semboller onlar ve binler için kullanılmaktadır ▫ Sıfır bir boşlukla temsil edilmektedir.

  Geçmişten Günümüze Sayılar 6

  MÖ 400: Yunan Alfabetik Sayı Sistemi

  Sayıyı oluştururken harflerin sıralı olmasının bir önemi yoktur.

  Geçmişten Günümüze Sayılar 7

  MÖ 500: Romen Sayı Sistemi


  Çetele fikrinden doğmuştur.

  Geçmişten Günümüze Sayılar 8

  MÖ 500: Romen Sayı Sistemi

  - 7 tane rakam vardır (romenharfleri)

  - Romen rakamları yan yana üç defadan fazla yazılamaz

  - V yan yana iki defa yazılamaz

  - Romen rakamlarının soluna kendisinden küçük rakam yazıldığında büyük rakamdan çıkarılır

  -Romen rakamlarının sağına kendisinden küçük rakam yazıldığında rakamlar toplanır

  - Bir sayıda toplama ve çıkarma ilkelerinden ikisi varsa, önce çıkarma sonra toplama yapılır • V, L, D sembolleri çıkarma amacıyla kendilerinden büyük rakamların soluna yazılamaz

  -I, yalnız V ve X den çıkarılabilir

  - X yalnız L ve C den çıkarılabilir

  -C yalnız D ve M den çıkarılabilir

  - Bir rakam veya rakamlar grubunun üzerine yatay bir çizgi çizildiğinde bu sayının 1000 katı, altı açık çerçeve içine alınırsa 100 000 katı ile çarpılır.

  MS 400: Hint Sayı Sistemi

  628-Matematikçi ve gökbilimci Brahmagupta “Brahmasphutasidddhanta” eserinde 9 rakam ve sıfır (shunya: boşluk) kullanarak ondalık konumlu gösterimi kullanmıştır .

  MS 500: Mayalar’da 20 li Sayı Sistemi

  - Maya sayı sistemi 20 rakamdan oluşur. Rakamlarda ▫ 0 için kabuk resmi ▫ 1 için nokta ▫ 5 için yatay çizgi sembolleri kullanılmıştır

  - Maya sayıları dikey yazılır, en alt basamak birlerden başlar ve yukarıya doğru yirmi ve yirminin kuvvetleri şeklinde ilerler

  - Mayalarda 20 li sistemin kullanılmasının altında 20 günlük 18 aydan oluşan güneş takvimleri vardır. Takvim hesaplamalarında üçüncü basamaktan itibaren 18 x 20, 18 x 202 20, 18 x 203 … değerlerini alır.

  Geçmişten Günümüze Sayılar 9

  Modern Rakamların Gelişimi: Harizmi’nin Rolü

  Muhammad ibn Musa al-Khuwârizmi (Harizmi) Hint rakamları ile toplama ve çıkarma işlemlerini tanıtan eserini yazmıştır (773). Batı dillerine çevrilen bu kitap sayesinde sıfır ve işlemlerdeki rolü batı ülkeleri tarafından tanınmıştır. Hesaplama sanatı anlamına gelen “algorithm” al-Khuwârizmi’ nin isminden gelmektedir.


  Geçmişten Günümüze Sayılar 10

  Güncelleme : 2018-03-13
  Okunma: 23198 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -