Safa ve Merve Tepeleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Safa ve Merve Tepeleri

  1. safa ve merve tepeleri
  2. 2009-12-11 #2
    Merve (Arapça: المروة) , Mekke ve Medine arasında kutsal bir tepe ismidir. Arapça'da "çakıl taşı" anlamına gelmektedir. Müslümanlar hacca gittiklerinde, Merve ve Safâ tepeleri arasında yedi kere gidip gelerek vâcip olan sa'y ibâdetlerini yerine getirirler.

    İbrâhim'in nişanları Safâ ile Merve

    Kelime olarak safâ, ihtiyaç karşılamak, merveyse cömertlik ya da bâzı kaynaklara göre gözyaşı demektir. Safâ ile Merve (ihtiyaç karşılama, cömertlik), Allah'ın belliklerindendir. Beytullah (Beytü'l-harâm, Kâbe)'ı hacc veya umreyle ziyâret edenin onları tavâf (hizmet) etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim, içinden gelerek hayır işlerse Allah şâkirdir (teşekkür eder), Alîm'dir, en iyi bilendirSafâ ve Merve, ihtiyaç giderme, cömertlik, İbrâhim'in nişanlarındandır.

    Aynı zamanda Merve: Allah'ın yarattığı en temiz, berrak ve nurdan su anlamına gelmektedir. Cennet Meyvesi anlamıda vardır.


  Okunma: 1316 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -