İtikatla İlgili Test Soruları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İtikatla İlgili Test Soruları

 1. inancım dersiyle ilgili test soruları varsa öğrenmek isterim
 2. 2009-12-11 #2
  Soru 1 : İman nedir?
  Allah (c.c.)'ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)'in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmektir.
  Allah (c.c.)'ın dinini, tasdik etmektir.
  Allah (c.c.)'ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)'in getirdiği tüm şeyleri tasdik etmektir.

  Soru 2 : İmanın şarları nelerdir?
  Allah (c.c.)'a, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir.
  Allah (c.c.)'a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir
  Allah (c.c.)'a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir.

  Soru 3 : Hak dinlerin gayesi nelerdir?
  Aklı, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.
  Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.
  Aklı, Dini, Nefs ve Malı korumaktır:

  Soru 4 : İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
  Cevap :

  Soru 5 : Peygamberimiz (s.a.v.)'den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
  Cevap :

  Soru 6 : Kur'an'ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi,Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şeri delillerde sabit olan hükümler ışığında, aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir? bu hükümleri verene Fakih denir.
  Cevap :

  Soru 7 : İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
  Cevap :

  Soru 8 : İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz.

  Cevap :

  Soru 9 : Allah'ın zati sıfatlarını sayınız.

  Cevap :


  Soru 10: Büyük günahlar nelerdir?

  Cevap :

  a- Allah (c.c.)'a _ _ _ _ _ kosmak.
  b- Haksiz yere adam _ _ _ _ _ _ _.
  c- Namuslu _ _ _ _ _ _ iftira etmek.
  d- Sihir _ _ _ _ _ ve yaptirmak.
  e- Savastan _ _ _ _ _
  f- Müslüman anne ve babaya i_ _ _ _ etmek
  e- Yetim mali _ _ _ _ _
  g- Mescidi Haram'da g_ _ _ _ islemek
  h- Z_ _ _ yapmak

  Soru 11: Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) "Muhakkak ki Allah (c.c.)'a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa ulaşmış olur." buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?
  ,
  Cevap :

  Soru 12: Allah (c.c.)'ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya ne denir?

  Cevap :

  Soru 13: Peygamberimiz (s.a.v.)'in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa'dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?

  Cevap :


  Soru 14: Allah'ın subuti sıfatlarını sayınız.
  Cevap :
  a- H_ _ _ _ (Diri olmasi)a- Hayat (Diri olmasi)
  b- _ _ _ m (Her seyi bilmesi)
  c- S_ _ _ (Isitmesi)
  d- B_ _ _ _ (Görmesi)
  e- i_ _ _ _ (Dilemesi)
  f- K_ _ _ _ _ (Gücünün yetmesi)
  g- K_ _ _ _ (Konusmasi)
  h- T_ _ _ _ _ (Yaratmasi)

  Soru 15: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir?
  Cevap :
  a- C_ _ _ _ _ _; Vahiy getiren melektir
  b- M_ _ _ _ _ ; Tabiat olaylarinin iradesi ile görevlidir
  c- i_ _ _ _ _ _; Sura üfleyecek olan melektir
  d- A_ _ _ _ _; Ölüm melegidir, can alir.

  Soru 16: Kendilerine Kitap verildiği Kur'an'ı Kerimde bildirilen peygamberler hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir?
  Cevap :
  a- Musa(a.s.); T_ _ _ _ _
  b- D_ _ _ _ _ (a.s.); Zebur
  c- Isa(a.s.); _ _ _ _ l
  d- Muhammed(s.a.v.); _ _ _´_ _

  Soru 17: Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç sahife verildiğini yazınız.
  Cevap :
  a- Adem(a.s.) _ _ sahife
  b- Sit(a.s.) _ _ sahife
  c- Idris(a.s.) _ _ sahife
  d- Ibrahim(a.s.) _ _ sahife

  Soru 18: Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam'da bilginin kaynakları nelerdir?
  Cevap :

  Soru 19: İslamın kesin nasla sabit olan hükümlerine, şüphe ***ürmez bir şekilde inanmaya ve Allah (c.c.)'ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir?
  Teslimiyet denir.
  İtikat denir. İman denir.

  Soru 20: İlk peygamber Hz. Adem (a.s.)'dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e kadar gelen peygamberlere bildirilen Allah'ın dininin adı nedir?
  Cevap :

  Soru 21: İnsanları iyiliğe yöneltmek için Allah (c.c.)'ın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir?
  Cevap :

  Soru 22: İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi prensiplere ne ad verilir?
  Cevap :

  Soru 23: İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir? Cevap : Soru 24: Allah (c.c.)'e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir?

  Mü'min. Kafir. Münafık.

  Soru 25: İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir?

  Mü'min. Kafir. Münafık.

  Soru 26: Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir?

  Mü'min. Kafir. Münafık.

  Soru 27: İsyanda haddi aşan, zalim ve Allah (c.c.)'dan başka ibadet edilen put ve ilahı olan sistemlere ne ad verilir?
  Cevap :

  Soru 28: Allah (c.c.)'ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka varlıklarıda ilah kabul eden kimseye ne ad verilir?
  Cevap :

  Soru 29: İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını, sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?
  Cevap :

  Soru 30: İnsanlar ölüpte mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar. Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?, Kıblen neresidir? şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?

  Cevap :

  Soru 31: Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?
  Cevap :

  Soru 32: Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir?
  Cevap :

  Soru 33: Allah (c.c.)'a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir? Cevap : Soru 34: Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz.
  Cevap :
  a- S_ _ _ ; Dogru sözlü olmak
  b- E_ _ _ _ _; Güvenilir olmak
  c- T_ _ _ _ _; Teblig etmek
  d- F_ _ _ _ _ _; Üstün akil ve zekaya sahip olmak
  e- i_ _ _ _; Günah islememek.

  Soru 35: Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı. İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti.
  İşte Peygamber (s.a.v.)'in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir?
  Cevap :
  a- Ö_ _ _ _ _ nerede tükettigi
  b- Gençligini nasil g_ _ _ _ _ _ _ _
  c- M_ _ _ _ _ nereden kazandigi
  d- Malini nereye h_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  e- Bildikleri ile a_ _ _ edip etmediginden sorulacaktir.

  Soru 36: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını) tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
  Cevap : Soru 37: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, mü'minler için geniş ve rahat olacak, kafirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri, ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir? Cevap : Soru 38: Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir?
  Cevap :

  Soru 39: İslam'ın şartları nelerdir?
  Cevap :
  1- Kelime-i S_ _ _ _ _ _ getirmek
  2- N_ _ _ _ kilmak
  3- O_ _ _ tutmak
  4- H_ _ _ _ gitmek
  5- Z_ _ _ _ vermek.

  Soru 40: Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin, gerçekten Allah (c.c.)'ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir?


  Mucize. Keramet. Sihir

  Soru 41: Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir?

  Mucize. Keramet. Sihir

  Soru 42: Hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükafat alemi olan, yerini ancak Rabbimizin bildiği, yakuttan, inciden, elmastan döşenmiş köşklerin var olduğu, altından ırmakların aktığı, içinde hurilerin olduğu bildirilen ve Allah (c.c.)'a kul, habibine ümmet olmuşların, şehitlerin gideceği yer olarak bildirilen o güzel mekanın ismi nedir?

  Cennet. Cehennem.

  Soru 43: Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkar mü'minlerinde ceza göreceği, kafirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekan olarak bildirilen bu yerin ismi nedir?

  Cennet. Cehennem.

  Soru 44: Kainattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan Allah (c.c.)'ın bilmesi, dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir?


  Kaza. Kader.

  Soru 45: Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince yine Allah (c.c.)'ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir?

  Kaza. Kader.

  Soru 46: Müellefe-i Kulüp kimlerdir?
  Cevap :

  Soru 47: Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden
  kimseye ne denir?

  Cevap :

  Soru 48: Günahı olan mü'minlerin affedilmesi, günahsızların daha yüksek mertebelere erişmeleri için Peygamberler ve evliyaların Allah (c.c.)'a yalvarmasına ne denir?

  Cevap :

  Soru 49: Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsini yaptıktan sonra, Allah (c.c.)'a güvenip ondan sonrasını Allah (c.c.)'a bırakmaya ne ad verilir?

  Cevap : Soru 50: Karzı hasen ne demektir?
  Cevap :

  Çıkar gözetmeksizin borç para vermektir.
  Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)'ın rızası için ödünç para vermektir.
  Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)'ın rızası için para vermektir.

  Soru 51: Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir?
  Zaat. Hoca. Ümmet.

  Güncelleme : 2009-12-11
  Okunma: 7850 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -