sfc /scannow - onarma komutu

CHKDSK
chkdsk sürücü /p /r
Chkdsk komutu belirtilen sürücüyü denetler ve gerekliyse sürücüyü onarır ve kurtarır. Komut ayrıca bozuk kesimleri işaretler ve okunabilir bilgileri kurtarır.
Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
/p : Sürücünün yoğun bir denetimini yapar ve hataları düzeltir.
/r : Bozuk kesimleri bulur ve okunabilir bilgileri kurtarır.
Not: /r seçeneğini belirtirseniz, /p seçeneği de kullanılmış olur. Chkdsk komutunu bağımsız değişken kullanmadan belirttiğinizde, komut hiçbir seçenek etkili olmadan geçerli sürücüyü denetler.
Chkdsk komutunu çalıştırdığınızda, Autochk.exe dosyasını kullanmanız gerekir. CHKDSK bu dosyayı başlangıç klasöründe otomatik olarak bulur. Komut Konsolu önceden yüklenmişse, başlangıç klasörü genellikle Cmdcons klasörüdür. CHKDSK, Autochk.exe dosyasını başlangıç klasöründe bulamazsa, Windows CD-ROM yükleme ortamını bulmaya çalışır. Yükleme ortamını bulamazsa, CHKDSK size Autochk.exe dosyasının konumunu sorar.


FIXBOOT
fixboot sürücü adı
Bu komutu sistem bölümüne yeni Windows önyükleme kesimi kodunu yazmak için kullanın. Komut sözdiziminde, sürücü adı önyükleme kesiminin yazılacağı sürücü harfidir. Bu komut Windows önyükleme kesimindeki arızayı düzeltir. Bu komut, varsayılan sistem önyükleme bölümüne yazma ayarını geçersiz kılar. Fixboot komutu yalnızca x86 tabanlı bilgisayarlarda desteklenir.

FIXMBR
fixmbr aygıt adı
Bu komutu önyükleme bölümü MBR'sini onarmak için kullanın. Komut sözdiziminde, aygıt adı yeni MBR'yi gerektiren aygıtı belirten isteğe bağlı bir aygıt adıdır. Bu komutu, bir virüs MBR'ye zarar vermişse ve Windows başlatılamıyorsa kullanın.
Uyarı: Bir virüs varsa veya donanım sorunu oluşmuşsa bu komut bölüm tablolarınıza zarar verebilir. Bu komutu kullanırsanız erişilemez bölümler oluşturabilirsiniz. Bu komutu çalıştırmadan önce virüsten koruma yazılımını çalıştırmanızı öneririz.
Aygıt adını map komutunun çıkışından alabilirsiniz. Aygıt adı belirtmezseniz, önyükleme aygıtının MBR'si onarılır.
Mesela;
fixmbr \device\harddisk2
Fixmbr komutu geçersiz veya standart dışı bir bölüm tablosu imzası algılarsa, fixmbr komutu MBR'yi yeniden yazmadan önce sizden izin ister. Fixmbr komutu yalnızca x86 tabanlı bilgisayarlarda desteklenir.
FORMAT

format sürücü: /Q /FS:dosya-sistemi
Bu komutu, belirtilen sürücüyü belirtilen dosya sistemine biçimlendirmek için kullanın. Komut sözdiziminde, /Q sürücünün hızlı biçimlendirmesini gerçekleştirir, sürücü biçimlendirilecek bölümün sürücü harfidir ve /FS:dosya-sistemi kullanılacak dosya sisteminin türünü belirtir; FAT, FAT32 veya NTFS gibi. Dosya sistemi belirtmezseniz, kullanılabiliyorsa varolan dosya sistemi biçimi kullanılır.