*Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasında kullanılır.
Pazardan, elma, portakal, limon ve salatalık aldım.
Anılarını, güzel düşüncelerini, planlarını bir deftere yazardı.

*Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.
Sabah evden erken çıkar, biraz yürüyüş yapar, bir çay ocağında çayını yudumlayıp, eve dönerdi.

*Özellikle belirtilmek istenen öğeden sonra kullanılır.
Adam, olanları görmezlikten geliyordu.
O gün, kalemini yine evde unutmuştu.

*Hitap ve seslenme sözcüklerinden sonra kullanılır.
Sevgili Anneciğim,
Sayın Müdürüm,
Arkadaş, yurduna alçakları uğratma sakın!

*Yazışmalarda, başvuru yapılan makamın adından sonra kullanılır.
Sağlık Kurulu Başkanlığına,

*Ara söz ve ara cümlelerin, başında ve sonunda kullanılır.
Bu yeri, çocukluğumun geçtiği mahalleyi, asla unutmayacağım.

*Sayılarda, ondalık bölümü ayırmak için kullanılır.
385,5
3,45

*Tırnak işareti içine alınmamış alıntı cümlelerden sonra kullanılır.
Yarın gidiyorum, dedi.
JJ. Rousseau, roman hayattır, der.

*Yer adını tarihten ayırmak için kullanılır.
İstanbul, 13 Mart 1948

*Adlaşmış sıfatlardan ve anlamca karışan öğelerden sonra kullanılır.
Yaşlı, hizmetçiyi yanına çağırdı.
O, kediyi yakaladı.

* "Evet, hayır, peki" vb. sözcüklerden sonra kullanılır.
Hayır, o gelmedi.
Evet, sen de dinleyebilirsin.
Peki, senin dediğin olsun.

*Ünlem sözcüklerinden sonra virgül kullanılabilir.
Ah, karnım çok ağrıyor!
Aman, bu ne hal!

* "ve, veya, ya da" gibi sözcüklerden önce ve sonra virgül kullanılmaz.

*İkilemelerin arasında virgül kullanılmaz.