Karadeniz Bölgesinin EN'leri

Türkiye'de;
·En fazla yağış,
·En yüksek orman alanı,
·En yoğun kır nüfusu,
·Tek çay üretim alanı,
·En çok keten, kenevir üretimi,
·En fazla orman ürünleri üretimi,
·En çok dışarıya göç,
·En fazla eğim oranı,
·En fazla heyelan ihtimali,
·En çok dağınık, en fazla falez kıyı oluşumu,
·En dar kıta sahanlığı, en uzun kuş uçuşu uzunluğa sahip kıyılar,
·En fazla akarsu ağı, en düzenli rejimli akarsular,
·En dar havzaya sahip akarsular, en yüksek nem oranı,
·En fazla toprak yıkanması,
·En az yıllık sıcaklık farkı,
·En düzenli yağış rejimi,
·En fazla dalga aşındırması,
·En az yaz kuraklığının hissedilmesi,
·En az denizellik,
·Orman alt sınırının en düşük olduğu, en fazla bulutluluk oranı,
·En az buharlaşma oranı, en fazla nemlilik Karadeniz Bölgesi'ndedir.
Bölge içerisinde;
·Ortadoğu ve Doğu Karadeniz'in Türkiye ekonomisine en önemli katkısı tarımdır.
·Batı Karadeniz'in en önemli katkısı endüstri alanıdır.
·Tek tabi limanı Sinop'tur,
·En fazla yağış alan yeri Rize'dir.
·En büyük şehri Samsun'dur,
·En fazla endüstri Zonguldak'ta gelişmiştir,
·Kıyıda en az yağış Samsun'dadır.
·İklim yönünden kıyı ile iç kesimler arasındaki en az fark orta Karadeniz'dedir.