Türkiye'de;

En fazla tütün üretimi, en fazla zeytin üretimi, en fazla üzüm üretimi.

En fazla incir üretimi, en fazla haşhaş üretimi, en fazla kaliteli linyit üretimi, en fazla linyit ile çalışan termik santral.

En fazla Delta Ovası, en gelişmiş ihracat limanı, en girintili çıkıntılı, kıyılar. En geniş, kıta sahanlığına sahip kıyılar.

En uzun Deniz, kıyısına sahip il (Muğla) Ege bölgesindedir.


Bölge içerisinde;

En yüksek şehir Afyon'dur.

En büyük şehri İzmir'dir.

Ege bölgesinin Türkiye ekonomisine en önemli katkısı tarımdır.

Tek SIĞLA ağacı yetiştirme alanı. (Dünya Çapında).