Türkiye'de;

En fazla buğday üretimi, en fazla şeker pancarı üretimi,

En fazla koyunun yetiştirildiği,

En çok tiftik keçisinin yetiştirildiği

En fazla kapalı havzanın bulunduğu, en çok sel rejimli akarsuların bulunduğu, en geniş nadas arazisinin bulunduğu,

En fazla küçükbaş hayvancılığın yapıldığı,

Tek lületaşı çıkarım alanı


Bölge içerisinde;

En turistik yerleri Nevşehir, Ürgüp, Göreme'dir.

En soğuk yeri yukarı Kızılırmak bölümüdür.

En yoğun nüfuslu yerler yukarı Sakarya bölümüdür.

Ülke ekonomisine en önemli katkısı tarımdır.

En büyük şehri Ankara'dır.