Emeviler - Dört Halife Dönemi'nden Sonra Arap İslam Devleti'ne Egemen Olan Hanedan - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Emeviler - Dört Halife Dönemi'nden Sonra Arap İslam Devleti'ne Egemen Olan Hanedan

 1. Emeviler (Arapça: بنو أمية/الأمويون, Farsça: اموىان), Dört Halife Dönemi'nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan hanedan. Ali'nin 661'de öldürülmesinden sonra başa geçen Emeviler, 750'de Abbasiler tarafından yıkılıncaya değin hüküm sürdüler.


  Tarihçe
  Emevi hanedanın kurucusu Muaviye, Mekkeli Kureyş kabilesine bağlı Ümeyye ailesinden geliyordu. Emeviler, ailenin adından dolayı Beni Ümeyye olarak da anılır. Muaviye, Ömer döneminde 641'de Şam valisi olmuş ve Suriye'yi denetimi altına almıştı.

  Muaviye, 656'da başa geçen Ali'nin halifeliğini tanımadı ve onu üçüncü halife Osman'ın öldürülmesinden sorumlu tuttu. Ali, Şam valiliğine bir başkasını atayınca da çekişme savaşa dönüştü. Muaviye, Sıffin Savaşı'nda (657) yenilmek üzere olan askerlerinin mızraklarına Kuran yapraklarını taktırdı ve böylece Ali'nin ordusunu durdurdu. Hilafet sorununu savaşla değil hakeme başvurarak çözmeyi önerdi. Ne var ki Muaviye'nin hakemi Ali'nin hakemini ikna ederek Muaviye'yi halife ilan etti. Söylenen şudurki Ali'nin hakemi ile Muaviye'nin hakemi anlaşdıktan sonra Ali'nin hakemi orduların önünde yüzüğünü çıkartarak "Ali'yi halifelikten aldım" der.Aynı şeyi yapması beklenen Muaviye'nin hakemi masadan yüzüğü alır ve "Ben Muaviye'yi halife yaptım" der. Böyle ufak bir hile ile Ali halifelikten indirilmiş oldu. Ali bu sonucu kabul etmemekle birlikte denetimindeki toprakları yavaş yavaş yitirdi ve bir süre sonra da öldürüldü.


  Muaviye ile Emeviler'in yönetimi başladı. Muaviye, halifeliğini tanımayanları sert bir biçimde bastırdı ve iç karışıklıklara son verdi. Ardından yeni fetihlere girişti. Emevi egemenliğini doğuda Hindistan sınırına, batıda Kuzey Afrika'ya, oradan da Güney İspanya'ya kadar yaydı. Yeni kurulan donanmayla 669-678 arasında Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i (İstanbul) ele geçirmek için seferler düzenlendi, ama başaramadı. Muaviye 680'de öldüğünde ardında güçlü bir devlet bıraktı. Halifeliği dinsel önderliğin yanı sıra tam bir siyasal önderliğe dönüştürdü. Halifelik merkezini de kutsal topraklardaki Mekke'den Şam'a taşıdı.


  Artık halife bir kurul tarafından seçilmiyor, babadan oğula geçiyordu. Nitekim Muaviye'nin yerine oğlu I. Yezid halife oldu. I. Yezid tahta çıktığında yeni bir halifelik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ali'nin küçük oğlu Hüseyin, halifeliğin kendi hakkı olduğunu ileri sürdü ve Yezid'in halifeliğini tanımadı. Yezid sorunu askeri yöntemlerle çözmeye karar verdi ve Hüseyin ile yandaşlarını 681'de Kerbela'da kıyıma uğrattı. Bu olay, İslam tarihindeki Sünni ve Şii mezhep ayrılığını da kesinleştirdi. I. Yezid, yaklaşık üç yıl iktidarda kaldı, ama İslam tarihine en acımasız hükümdarlardan biri olarak geçti.


  I. Yezid'in ölümünden sonra 683'te oğlu II. Muaviye halife oldu. II. Muaviye'nin iktidarı yalnızca bir yıl sürdü. II. Muaviye ve önceki iki hükümdar, Ebu Süfyan'ın soyundan geldikleri için Süfyaniler olarak anılır.

  II. Muaviye'den sonra 684'te I. Mervan halife olarak Emevi Devleti'nde Mervaniler dönemini başlattı. Emeviler en parlak dönemini I. Mervan'ın oğlu Abdülmelik döneminde (685-705) yaşadı. Bu dönemde Irak ve İran'daki ayaklanmalar bastırıldı. Hindistan ve Orta Asya'da yeni fetihlerle devletin sınırları genişletildi. Süleyman'ın halifeliği sırasında Bizans İmparatoru III. Leo'un 717'de Emevi ordusunu ağır bir yenilgiye uğratması, Emevi Devleti'nin gerileme döneminin başlangıcı oldu.

  Araplar arasında kabile çatışmaları yeniden başladı ve "Mevali" denen, Arap olmayan Müslümanların merkezi yönetime karşı hoşnutsuzlukları arttı. 707-720 arasında halifelik eden Ömer bin Abdülaziz'in başlattığı yenileşme hareketleri de kalıcı bir sonuç getirmedi.

  Hişam bin Abdülmelik döneminde (724-743), 732'de İspanya üzerinden Fransa'yı fethe girişen Emevi ordusu Poitiers'de (Puvatya) durduruldu. Emeviler Anadolu'da Bizans'a karşı üstünlüklerini de yitirdiler. Orta Asya'da Türkler, Kuzey Afrika'da Berberiler Emevi egemenliğine başkaldırdılar.

  Hişam bin Abdülmelik ölümünden sonra herbiri çok kisa dönem halifelik yapan üç halife sırayla başa geçti: Bunlar II. Velid bin Yezid (2 ay 21 gün), III. Yezid bin Velid (6 ay 2 gün) ve İbrahim bin Velid (2ay).

  Son Emevi Halifesi II. Mervan döneminde (744-750) Abbasiler denetiminde gelişen muhalefet Emevi egemenliğini sarstı. Zab Muharebesi'nde mağlup olan II. Mervan devletinin yıkılışını önleyemedi. Emevi Devleti'nin yıkılışında Ebu Müslim Horasani önemli rol oynadı. Sonunda 750de Abbasilerin önderi Ebu'l-Abbas Seffah, Emevi egemenliğine son verdi ve Emevi hanedanının bütün üyelerini öldürttü.

  Bu kıyımdan canını kurtarabilen I. Abdürrahman, İspanya'ya giderek orada Endülüs Emevileri Devleti'ni kurdu.

  Devlet yönetimi
  Emeviler dönemindeki devlet yönetimi sonraki İslam devletlerine örnek oluşturdu. Ömer döneminde (634-644) ortaya çıkan divan adlı kurumu Emeviler daha da geliştirdi. Halifeler devlet işlerini vezirler aracılığıyla yürütmeye başladılar. Emevi toprakları eyaletlere ayrılarak yönetildi, ama eyaletler Şam'daki merkezi devlete bağlıydı. Emevi Devleti, İslam devleti olmaktan çok bir Arap devletiydi. Emeviler, Müslüman Araplar ile Arap olmayan Müslümanları birbirinden ayırıyorlardı; Arap olmayan Müslümanlara Mevali diyorlardı. Emevi Devleti'nin yıkılmasında en önemli etkenlerden biri bu ayrımcılık oldu. Araplaştırma siyasetinin bir sonucu olarak Arapça devletin tek resmi diliydi. Devlet gelirleri, dinsel gereklerden kaynaklanan vergiler ile fethedilen yerlerden ve savaşlardan elde edilen ganimetlerden oluşuyordu. İslam tarihinde ilk altın para da Abdülmelik döneminde alındı.


 2. 2011-04-07 #2
  ÇoK gÜsEl OlMuŞ... eLlErİnİzE sAğLıK...::D:D:):)

 3. 2013-08-02 #3
  bütün emevi likten bahsetmişsiniz neden sanki peyganbwr soyundan gelmişkwr gibi sanki peygabberin benim ehlibeytime sarılan nuhun gemisine binmiş gibi dedigi ehlibeytini damadını kızını torunlarını katleden kafir kabilesinden dwgilde bizanslı hırıstiyandan bahsediyormuş gigi yazmış sınız günümüzdeki bu şia xaferi alevi sünni siye ayrımı yapanlar sanki bizanslılar yapmış taaaa emevi kafirler onu engellwmiş gibi bahsetmişsiniz günümüzde yaşanan bu ayrılık tohumunu bu kafirlerin 600 lü yıllarda attıklafi fitne ve fwsatların tohumları attı ve hala bu fesat tohumları yüzünden islam can çekşiyor ben vw benim gibi düşübene ler se bu süfyami emevi ve mervani kafirlere hala beddua esiyoruz ve lanet okuyoruz bu kafirlwrin soyu inşallah kanser olurda hepsi helak olur hala peyganberin emanetini bize teslim etmwywn südyani yezisi mervani lwri biz müslüman deyil fitnenin çocukşarı göeüyoruz va kıyamette hakkımızı almak üzere onların ve soylarının cwhwnnwm atwşinemyakıt olmalarını dılıyoruz allahu ekbwr allahu wkbwr la ilaheillalllah muhammedürresulullah

 4. 2013-08-02 #4
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  bütün emevi likten bahsetmişsiniz neden sanki peyganbwr soyundan gelmişkwr gibi sanki peygabberin benim ehlibeytime sarılan nuhun gemisine binmiş gibi dedigi ehlibeytini damadını kızını torunlarını katleden kafir kabilesinden dwgilde bizanslı hırıstiyandan bahsediyormuş gigi yazmış sınız günümüzdeki bu şia xaferi alevi sünni siye ayrımı yapanlar sanki bizanslılar yapmış taaaa emevi kafirler onu engellwmiş gibi bahsetmişsiniz günümüzde yaşanan bu ayrılık tohumunu bu kafirlerin 600 lü yıllarda attıklafi fitne ve fwsatların tohumları attı ve hala bu fesat tohumları yüzünden islam can çekşiyor ben vw benim gibi düşübene ler se bu süfyami emevi ve mervani kafirlere hala beddua esiyoruz ve lanet okuyoruz bu kafirlwrin soyu inşallah kanser olurda hepsi helak olur hala peyganberin emanetini bize teslim etmwywn südyani yezisi mervani lwri biz müslüman deyil fitnenin çocukşarı göeüyoruz va kıyamette hakkımızı almak üzere onların ve soylarının cwhwnnwm atwşinemyakıt olmalarını dılıyoruz allahu ekbwr allahu wkbwr la ilaheillalllah muhammedürresulullah
  Misafir dostum anlatılanlar sadece bilgilendirme ve ödevlerde yardımcı olmak amaçlıdır. Başka bir amaç yoktur.Emevilerin Ümeyyeoğullarından geldiğini biliriz ve HZ Muhammed'in torunlarının canına kıydığını da...Fakat bir Arap-İslam devleti ve haliyle ders kitaplarında geçmekte. Senin hoşnut olacağın konu başlıklarımızda mevcuttur.

  Okunma: 12233 - Yorum: 3 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -