Koşuk Nedir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Koşuk Nedir?

 1. Koşuk; islamiyet öncesi Türkler'in söyledikleri şiirlerdir. Genellikle kendi başına bütünlüğü olan dörtlüklerden oluşan koşuklar, manilere ve koşmalara kaynak olmuştur.

  Türkler islamiyet öncesi belli dönemlerde, "sığır töreni" adı verilen av törenlerinde, "Şölen" adı verilen kurban törenlerinde ziyafetler ve kazanılan savaşlar sonunda, tüm boyların erkekleri biraraya gelerek eğlenirdi. Bu eğlencelerde söylenen çoklukla aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen ve "kopuz" adı verilen sazla birlikte söylenen şiirlere "koşuk" adı verilir.Ayrıca halk edebiyatında en çok kullanılan ve en çok sevilen nazım biçimidir.

  Koşuk Nedir?


  Örnek Koşuk

  Orjinal Şekli

  Öpkem kelip ogradım

  Arslanlayu kökredim

  Alplar başın togradım

  Emdi meni kim tutar

  Kanı akıp yoşuldu

  Kabı kamug deşildi

  Ölüg birle koşuldu

  Togmuş küni uş batmaz

  Kaklar kamug kölerdi

  Taglar başı ilerdi

  Ajun tını yılırdı

  Tütü çeçek çerkeşür

  Etil suvı aka turur

  Kaya tübi kaka turur

  Balık telim baka turur

  Kölün takı küşerür

  Günümüz Türkçesiyle

  Öfkelenip dışarı çıktım

  Arslan gibi kükredim

  Yiğitler başını doğradım

  Şimdi beni kim tutarmış

  Kanı akıp boşandı

  Derisi baştan başa deşildi

  Ölülerle bir oldu

  Doğan güneş işte batardı

  Kuru yerler hep gülerdi

  Dağbaşları göründü

  Dünyanın soluğu ılındı

  Türlü çiçekler sıralandı

  İtil suyu akar durur

  Kaya dibini oyar durur

  Bütün balıklar baka durur

  Gölü bile taşırırlar


  Güncelleme : 2018-04-04
  Okunma: 8800 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -