Beyin Göçü Hakkında Bilgi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Beyin Göçü Hakkında Bilgi

 1. Beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim adamı, hekim, mühendis vb. gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi.


  Beyin Göçü Hakkında Bilgi

  Beyin göçünden bahsedilebilmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke arasında gelişmişlik ve olanak açısından az da olsa bir fark bulunmalıdır. Beyin göçü temelde gelişmiş ülkelere yönelik bir kaynak aktarımı olarak değerlendirilebilir. Az gelişmiş ülkelerin bu yüzden uğradığı kayıp gelişmiş ülkelerden bu ülkelere gönderilen geçici uzman ve teknik personel yardımıyla kapatılamayacak kadar büyüktür. Gelişmiş ülkelerce gönderilen uzmanların görev sürelerinin sınırlı olmasına karşılık, gelişmiş ülkelere giden uzmanlar göç ettikleri ülkelere büyük çoğunlukla yerleşmektedirler. Gelişmiş ülkelere göç eden, hekim, mühendis, bilim adamı ve diğer uzmanların yetişmesi için harcanmış olan ulusal kaynaklar toplamı, göçü kabul eden gelişmiş ülkelerin, göç veren az gelişmiş ülkelerdeki kalkınma programları için yaptıkları yardımları çok aşmaktadır.

  "Yetişmiş insan gücü hareketi" olarak değerlendirilen beyin göçünün geçmişi çok eski devirlere dayanır. Çeşitli dini, siyasi, bilimsel nedenlere dayanan beyin göçü ilk ve ortaçağlarda bulunuyordu. II. Dünya Savaşından önce çok sayıda bilim adamı Hitler'den kaçıp ABD'ye yerleştiler. Bu gelişmelerde Amerikanın gelişmesinde büyük ölçüde rol oynadı. (Amerika gibi emperyalist ülkeler böyle durumlardan hep faydalanmıştır) .


  Günümüzde ise genellikle ekonomik, sosyal nedenlerle ve siyasi baskının fazla olduğu ülkelerden, diğer ülkelere doğru insan gücü akımı devam etmektedir. Ülkemizden de çeşitli Avrupa ülkelerine ve özellikle ABD'ye beyin göçü sürmektedir. Gerek ülke olanaklarının sınırlı olması gerek yasal düzenlemelerdeki karmaşıklıklar ve devlet yetkililerinin ilgisizliği, gerekse iç ve dış menfaat gruplarının baskıları sebebiyle yetişmiş insan gücüne sahip çıkılamamaktadır. Bilim ve teknoloji alanında ilerlemiş ülkeler ise bu yetişmiş insan gücüne her türlü olanağı hazırlayarak ülke çıkarlarına göre istihdam etmektedirler. Gelişmiş ülkelerin geliştirdiği ve uyguladığı projelerdeki Türk bilim adamı, hekim, mühendis gibi yetişmiş elemanın bulunması Türkiye'den olan beyin göçünün durumunu göstermektedir.


  Türkiyede beyin göçü yüzünden başarılı gençler, yurt dışına okumak için gidip oraya yerleşmektedir

  Güncelleme : 2017-09-05

Konu Etiketleri

beyin göçü nedir uzunca, beyin göçü örnekleri, beyin göçünün nedenleri ve sonuçları, beyin göçünün olumsuz etkileri, mübadele göçü nedir kısaca

  Okunma: 5767 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -