Cumhuriyet en iyi yönetim şeklidir.Bu yönetim şeklinde halkın seçtikleri kişiler ülkeyi yönetir.Ülkeyi yöneten kişiler belli süreler içinde yenilenir.Atatürk Cumhuriyet ilan edilince her alanda birçok yenilikler yaptı.


Bu yeniliklere ATATÜRK DEVRİMİ denir.

Medreseler kapatıldı,yeni ve modern okullar açıldı.

Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi.

Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.

Ölçü birimleri değiştirildi.

Soyadı kanunu çıkarıldı.Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi.

Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi.

Kadın erkek eşitliği sağlandı

Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.Buna laiklik denir.

Din kurallarına göre çalışan mahkemeler kaldırıldı.

Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı.Köylere kadar elektrik ve telefon götürüldü.

Yurdumuzun her tarafından yollar,köprüler,barajlar,limanlar,fabrikalar,hava alanları,demir yolları yapıldı.