309 - Kadın Bilgisayardan Uzaklaşıyor
Intel'in "Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması" sonuçlarına göre, bilgisayar kullanımında kadın ve erkek arasındaki sayısal uçurum açılıyor.

Intel tarafından Türkiye'nin e-dönüşüm sürecinde bulunduğu noktayı ortaya koymak adına bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırmasının sonuçları, düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırmasının ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlardan biri, bilgisayarın kullanım amaçları arasında eğitim ve öğretimin, kullanıcı olmayanlar arasında kullananlara göre daha öncelikli olarak konumlandırılıyor olması.

Araştırmada, çeşitli etkinlikleri ne sıklıkta gerçekleştirdikleri sorulan kullanıcıların yüzde 40'ı müzik dinlediğini, indirdiğini, satın aldığını belirtirken, ikinci sırada e-posta okumak ve göndermek, üçüncü sırada web sitelerinde dolaşmak, dördüncü sırada ise chat yapmak yer alıyor. Bilgisayar kullanıcısı olmayan kişiler ise bir gün bilgisayar kullanacak olurlarsa eğitim ve öğretimi de (yüzde 59,7) müzik (yüzde 61) ve fotoğraf/video (yüzde 62,4) amaçlı kullanım kadar önemsediklerini dile getirdi.

Kadının adı yok

Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması sonuçlarına göre, son bir ay içerisinde bilgisayar kullanma oranı, erkekler arasında yüzde 85 iken, bu oran kadınlar arasında yüzde 58 düzeyinde kalıyor.

Başka bir deyişle bilgisayar kullanan her kadına karşılık 1,5 erkek kullanıcı bulunuyor. Araştırmanın ortaya koyduğu söz konusu değerlerin önemli bir soruna işaret ettiğine dikkati çeken Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem, görüşlerini şöyle açıkladı:

"Bu veriler, ülkemizde kadınla erkek arasında bilgisayar kullanımı konusundaki erişim olanakları ve farkındalık sorununu ortaya koymak açısından son derece önemli. Aynı zamanda çıkan yüzdeler, toplumun genelinin yanı sıra özellikle kadınların bilgisayar okuryazarlığı, kullanımı ve bilişimin diğer unsurlarından sağlayabilecekleri faydalar konusunda hem bilinçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi hem de gerekli imkanların oluşturulması doğrultusundaki ihtiyacı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu sonuçlar da bize Intel olarak 2005 yılından beri hayata geçirdiğimiz, teknolojiye ve bilişime en uzak kesim olarak görülen kadınlarımıza bilgisayar ve internetin faydalarını anlatmaya çalıştığımız Kadın ve Bilişim Platformu projemizle ne kadar doğru bir alana odaklandığımızı gösteriyor. Intel olarak bilişim teknolojilerinin Türkiye'nin neresinde yaşıyor, hangi yaştan ve cinsiyetten olursa olsun tüm bireylere sağlayacağı fırsat eşitliğine dikkat çekmeye bundan sonra da devam edeceğiz."