İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri

 1. Sık kullanılan bir deyimle, hava gün be gün ne yaşadığımızdır. İklimin anlamı ise hava olaylarının ortalamasıdır ki ay, mevsim, yıl veya yıllar olarak uzun dönemde değişebilirliğe sahiptir.

  Genelde biz hava olaylarının ya çok soğuk, ya çok sıcak veya çok nemli ya da çok kuru olduğu zamanda farkına varırız. Bu durumlar uç değerlerdir ve insan sağlığı üzerindeki etkileri diğer zamanlardan fazladır. Her yıl, fırtınalar, tropik siklonlar ve seller binlerce insanın ölümüne neden olur. Fazla kuvvetli olmayan hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkisi ise çok belirgin değildir. Örneğin; hava koşulları nedeniyle bir yerde hava kirliliği artabilir veya yağış sıtma sivrisineklerinin yerel sayısını bir anda artmasına neden olabilir.

  İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri


  Hava durumu ve hastalıklar arasındaki bağ, birçok hastalığın mevsimsel olarak ortaya çıkmasıyla kolayca anlaşılabilinir. Bu yüzyılın başlarına kadar, Avrupa'da çocuk ishali çocuk ölümlerinde temel nedendi. Şimdi ise, mikrobik ishalden ölümler yalnız fakir ülkelerde kalmıştır. Tropik bölgelerdeki bazı toplumların tarımı, üretimi, gıda elde etmesi tamamen mevsimlere ve mevsimsel yağışlara bağlıdır. Yağışlı mevsim "aç mevsim"dir çünkü hasat yapılamaz. Yağışlı mevsim aynı zamanda "hastalık mevsimi"dir çünkü eksik veya zayıf beslenme başta tropikal hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa davetiye demektir.


  Günümüzde epidemiyolojik araştırmalar -toplumlarda hastalıkların oluşum ve dağılım çalışmaları- hava ve iklim ile hastalıkların nasıl ilişkili olduğunla ilgilenen temel disiplindir. Halbuki, bu ilişkinin varlığı yıllar öncesinden kanıtlanmıştır. Roma döneminde, Vitruvius Pollio, mimar olarak, yeni yerleşim yerlerinin seçimi, hayvanların nerede yerleştirileceği konusunda hava durumu referans almıştır. Bir başka ölçüde, eğer o yörede yaşayan hayvanların ciğerleri yeşilimsi sarı ise o yöre yerleşime uygundur, ölçeği kullanılmıştır. Günümüzde bu tür ölçülere yer verilmemektedir.


  İklimin insan ve çevre üzerine pek çok etkisi vardır. İklim, insanların yeryüzüne dağılışlarını, ekonomik faaliyetlerini, yiyecek ve giyeceklerini, fizyolojik gelişimlerini, karakterlerini,kültür faaliyetlerini etkiler.

  Bu etkilere ilaveten iklim:


  -Endüstrinin dağılışını etkiler.
  -Konut tipini ve malzemesini etkiler.
  -Ulaşım faaliyetlerini etkiler.
  -Turizm faaliyetlerini etkiler.
  -Tarım faaliyetlerini etkiler.
  -Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler.
  -Toprak oluşumunu ve verimlilik derecesini etkiler.
  -Yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler.
  -Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler.
  -Göllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliğini etkiler.
  -Akarsu debilerini ve rejimlerini etkiler.
  -Hayvan türleri ve dağılışını etkiler.
  -Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve dağılışını etkiler.
  -Kayaların çözülme türünü belirler.
  -Erozyonu etkiler.
  -Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler.
  -Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler.


 2. 2013-04-30 #2
  çok güzel

 3. 2014-04-01 #3
  çok iyi teşekkürler..

  Okunma: 10701 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -