Oksijenli Solunum ile İlgili Sorular - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Oksijenli Solunum ile İlgili Sorular

 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi solunumun özelliklerinden biri değildir?

  A) Olay mitokondride gerçekleşir.
  B) Besin ve oksijen kullanılır.
  C) Karbondioksit ve su elde edilir.
  D) Işık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür


  2. Solunumun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Besin üretmek
  B) Enerji üretmek
  C) Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmek
  D) Havayı temizlemek


  3. I. Oksijen II. Enzim III. Organik besin
  Hayvan hücreleri; oksijenli solunum sıra-sında yukarıdakilerden hangilerini dışarıdan alır?

  A) Yalnız l B) l - II C)l-lll D) II-III  4.
  I. Suyun kullanılması
  II. Karbondioksidin kullanılması
  III. Olayın canlı hücrede gerçekleşmesi

  olaylarından hangileri, hem solunumda hem de fotosentezde ortak olarak gerçekleşir?

  A) Yalnız III B) l - ll C)l-lll D) II-III

  5.
  l.Su
  II. Karbondioksit
  III. Enerji
  IV. Oksijen

  Solunum olayında yukarıdakilerden hangileri elde edilmez?

  A) Yalnız IV B) l - II C) III - IV D) l - II - III


  6. Aşağıdakilerden hangisi hücrede birim za-manda üretilen ATP miktarı ile doğrudan ilgilidir?

  A) Fotosentez B) Solunum C) Protein sentezi D) DNA eşlenmesi  7. Hücrede görülen oksijenli solunum ve fotosentez olayı ile ilgili olarak;

  I. Atmosferdeki oksijen ve karbondioksidin belirli bir dengede kalmasını sağlarlar.
  II. Karbon devrinde görev yaparlar.
  III. Enerjinin kullanılabilir hale dönüşmesini sağlarlar.

  verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l B) l - II C) II-III D)l-ll-lll


  1)pH=3,5 olarak ölçülen bir çözelti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) NaOH
  B) KOH
  C) HCI
  D) Ca(OH)2


  2) Bir çözelti , kırmızı turnusol kağıdını maviye çeviriyorsa bu çözeltide aşağıdaki iyonlardan hangisinin bol miktarda bulunması gerekir.
  A) H+ B) OH-
  C) H- D) CI-


  3) Aşağıdaki yapım olaylarından hangilerini canlının kendisi gerçekleştirmek zorunda
  değildir?

  A) ATP sentezi
  B) Protein sentezi
  C) Besin sentezi
  D) Nükleik asit sentezi


  4)Oksijenli solunum sonucu aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz?
  A)oksijen
  B) su
  C)karbondioksit
  D)ATP


  5)Aşağıdakilerden hangisi enerji verici besin maddelerinden değildir?
  A)madensel tuzlar
  B)proteinler
  C)yağlar
  D)karbonhidratlar


  6) Koşu yapan bir bireyin hızlı solunum yapmasının temel sebebi nedir?
  A) Fazla enerji kullanması
  B) Vücut ısısının artması
  C) Sistemlerinin hızlı çalışması
  D) Fazla miktarda besin alması


  7)Berrak kireç suyuna cam çubukla üflendiğinde kireç suyunun bulanması, solunumla neyin üretildiğini gösterir?
  A)Azotun
  B)Oksijenin
  C)Karbondioksitin
  D)Su buharının


  8)Tüm enerjilerin kaynağı nedir?
  A-yeşil bitkiler
  B-güneş
  C-toprak
  D-odun


  9)Güneş enerjisinin bir canlıdan diğerine geçmesine ne denir?
  A-iletişim
  B-besin zinciri
  C-fotosentez
  D-kloroplast


  10)Saf suyun içine aşağıdakilerden hangisi konulursa elektrik akımını iletmez?

  a-tuz b-şeker
  c-asit d- baz


  11)PH değeri 2 olan bir madde için hangisi söylenmez?
  a-tatları ekşidir.
  b-ele kayganlık hissi verir.
  c-metallerle birleştiğinde hidrojen gazı açığa çıkar.
  d-mavi turunsol kağıdını kırmızıya çevirir.


  12).Aşağıdakilerden hangisinin yapısında Karbon Hidrojen ve Oksijenin ve Azaot atamları bulunur?
  A)karbonhidrat
  B)protein
  C)Yağ
  D)su


  133)Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden hücre zarından geçebilir?
  A) Karbonhidrat B)Vitamin
  C) Protein D) Yağlar


  14) Aşağıdakilerden hangileri fotosentez sırasında kullanılan ham maddelerdir?

  I- CO2 II- Glikoz(C6H12O6) III-H2O IV-O2
  A)I ve III B)II ve III
  C)II ve IV D)I,II ve III


  15) Aşağıdakilerden hangisi organik besin maddesi değildir?
  a) Protein b) Karbonhidrat
  c) Mineral d) Yağ


  16)Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerindeki fazla glikozun depolanma şeklidir?
  a) Protein b) Selüloz
  c) Nişasta d) Glikojen


  17)Oksijen,karbon,hidrojen ve azot besinlerin yapısına katılan atomlardır.Bunlardan hangisi sadece proteinin yapısında bulunur?
  a)Azot b)Karbon c)Hidrojen d)Oksijen

  18).İnsan vücudunda karbonhidratların sindirimi nerede tamamlanır?
  a)Ağızda
  b)Midede
  c)Kalın bağırsakta
  d)İnce bağırsakta


  19)Hangisi canlıların büyüyüp gelişmesinde 1. derecede yapı maddesi olarak kullanılır?
  a) Karbonhidratlar
  b) Proteinler
  c) Yağlar
  d) Vitaminler


  20)Bitki fotosentez sırasında aşağıdakilerden hangisini dışarıdan alır?
  I.Organik besin II.Oksijen III.Karbondioksit
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C)I-III
  D)I-II


  CEVAP ANAHTARI
  01 C 11 B
  02 B 12 B
  03 C 13 B
  04 A 14 A
  05 A 15 C
  06 A 16 D
  07 C 17 A
  08 B 18 D
  09 C 19 B
  10 B 20 B


 2. 2012-12-10 #2
  Güzel konu

  Okunma: 6873 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -