Araştırma yöremizde yeni doğan kız çocuğuna, yakınlardan biri -akraba ya da komşu olabilir- kına anası olmaya aday olur. Kız çocuğu evi, bu adaylığı uygun görürse kına-anası, çocuk için hazırladığı bir takım elbiseyle çocuğun evine kına töreni yapmak üzere gider. Bu törene akraba ve komşular da çağırılır. Çocuğa yeni elbiseleri giydirilir; çocuk süslenir, donatılır ve dualarla sağ eline ve sağ ayağına kına konulup sarılır.


Böylece kına-ana, bu ailenin bir yakını, kızın da ömür boyu kına anasıdır. Kız bayramlarda kına anasının elini öper, harçlığını alır, onun yapılacak kimi hizmetlerini yerine getirir. Evleneceği zaman ve gelin olduğunda kına-ana, aile büyüklerinden ve diğer yakınlardan ayrı tutulmaz; izni alınır, eli öpülür, yardımı ve desteği alınır. Böylece aileye bir de, akraba olmadığı halde sanki akrabaymış gibi davranılacak düzmece bir akraba eklenir.