Disk ve disketin, dizinlerin ve dosyaların özelliklerini görüntülemek mümkündür. Herhangi bir disketin özelliklerini görmek için önce disket sürücüye takılır.Bilgisayarım simgesi tıklanarak açılan pencereden disket sürücü simgesi üzerinde farenin sağ tuşuna basılarak açılan menüden


Özellikler seçeneği seçilerek disket ile ilgili özellikler Şekil 2.33'de olduğu gibi ekranda görüntülenir.Kullanıcı bir dizin veya dosyanın özelliklerini görmek isterse önce o dizin veya dosya simgesini işaretlemesi gerekir. Örneğin kullanıcı sabit diski üzerinde adı Windows otan dizinin özelliklerini görmek isterse önce bu dizinin adını işaretler. Daha sonra yine Dosya veya sağ tuş menüsünden Özellikler komutunu seçerse dizin ile ilgili özellikleri ekranda görür.