Kadı Cüppeleri

Kadı cüppeleri el dokuması kumaştan altın sırmalı yakası ve elde dikme bedeni ile kadıların yargılama yaparken giydiği giysilerdi. Bu giysilerin (cüppelerin) renkleri farklıdır. Kırmızı siyah renkli cüppeler kadılar tarafından kullanılmıştır.

486 - Geçmişten Günümüze Cüppeler
Sol Taraftaki Kazasker ve Kaftanı

Kadı cüppeleri iki tür dür. Bunlardan ilki Kazasker (Belli başlı illere atanan ve yargı sisteminin başında yer alan yargıç) ya da Kadının resmi toplantılara giderken ya da yargısal faaliyette bulunmadığı sıralarda giydiği harici kıyafetlerdir. Bunlar normal giysilerin üzerine giyilen ve bol yakası ve kolları kürklü ve genelde yeşil renkte olan ayak topuklarına kadar inen kıyafetlerdir Bunlara kaftan denmekte olup kaftanlar bir nevi yargısal statüyü belirleyen giysiler olarak yer almıştır.


Bugün günümüzde de kullanılan cüppeler hukukçuların davalar sırasında yada özel törenlerde giydikleri giysilerdir. Cüppeler eski çağlardan bu yana yaşayan günümüzde de önemli yeri olan giysilerdir. Ayinlerde kullanılmak üzere yaratılan ancak daha sonra hukukçuların devlet törenlerinde ait oldukları kurumları temsil etmesine ve yargılama sırasında farklılığı ve azameti ortaya koymak için kullanıla gelmektedir.487 - Geçmişten Günümüze Cüppeler
Soldaki beyaz kaftanlı Şeyhülislam kıyafeti olupŞeyhülislam Osmanlıdaki yargı erkinin başında bulunmaktaydı

Sağdaki kırmızı kıyafetli Adaletten sorumlu vezirin özel kalem müdürü ve kıyafeti

Cüppelerin tarzı kıdem ve rütbe ile orantılı olarak şekil ve renk değiştirmekte sırmaları artmakta ve kıvraklaşmaktadır. Göreve yeni başlayan hakimin cüppesindeki sade sırmaya karşılık Yargıtay üyesi olmuş bir hakimin cüppesindeki sırmalar detaylı şekiller çizmekte adeta kıdemi ve yetkinliği anlatmaya çalışmaktadır.

Ceza mahkemelerinde kırmızı kumaştan cüppeler giyilirken alacak davalarında (hukuk mahkemelerinde) yeşil cüppeler giyilmektedir. Avukat cüppeleri eskiden beri siyah olarak gelmiş yakada kırmızı iç kısımlarda ise yeşil kullanılmıştır. Kırmızı ve yeşilin kullanımındaki gaye avukatın ceza ve hukuk dallarını da temsil ediyor olmasıdır.

Kadıların yargılama yaparken (duruşma yaparken) giydikleri kıyafetler ise cüppelerdir Bunlar halen ülkemizde ve çeşitli ülkelerde de aynı işlevi gören niteliktedir. Sırmalı yüksek yakalığı olan bol ve ayak topuklarına kadar uzanan cüppeler genellikle el dokuması kumaştan özel olarak dokunurladı. Hemen tek örneğini aşağıda göreceğiniz bu cüppe 16 yüzyıldan kalmadır .


488 - Geçmişten Günümüze Cüppeler


Eski dönemlerde mahkemelerde hakimlik yapan kadıların yargılama yaparken giydikleri bu cübbe günümüze kalmış ender parçlardan birisidir

Av Argun BOZKURT Özel Kolleksiyonudur


Ülkemizde en yeni dizaynlı cüppeler Anayasa Mahkemesince kullanılmaktadır

Dünyada cüppe kullanan memleketler olduğu gibi cüppe kullanmayan ülkeler de bulunmaktadır Tüm dünya ülkeleri hukukçularının cüppelerinin dünya kültürü açısından ne denli zengin bir bahçe oluşturacağını söylemekten hiç çekinmiyorum Ülkelerin hukukçularına giydirdikleri cüppeler dünya kültürünün çözümlenmesinde önemli bir materyallerdir


489 - Geçmişten Günümüze Cüppeler
Asliye Ceza Hakimi Cübbesi
490 - Geçmişten Günümüze Cüppeler
Savcı Cübbesi
491 - Geçmişten Günümüze Cüppeler
Yargıtay Hukuk Dairesi Hakim Cübbesi
492 - Geçmişten Günümüze Cüppeler
Asliye Hukuk Hakimi Cübbesi
493 - Geçmişten Günümüze Cüppeler
Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Cübbesi
494 - Geçmişten Günümüze Cüppeler
Romanya Ceza Hakimi Cübbesi
495 - Geçmişten Günümüze Cüppeler
Almanya Hakim Cübbesi