Veliler, Türk eğitim sisteminin en büyük sorununun "ezbercilik" olduğunu düşünüyor


Veliler, Türk eğitim sisteminin en büyük sorununun "ezbercilik", okulların en büyük sorununun da "sınıfların kalabalıklığı'' olduğunu düşünüyor

Bağımsız Eğitimciler Sendikası, velilerin eğitim-öğretim konusundaki görüşlerini belirlemek için Ankara'da 1297 veli arasında anket yaptırdı. Anket sonuçlarına göre, velilerin yüzde 45.2'si ilk ve ortaöğretimde verilen eğitimi ''yetersiz'', yüzde 28.1'i ''zzbere dayalı'', yüzde 19.1'i ''basmakalıp'' buluyor. Eğitimin ''kaliteli'' olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 5.4. Velilerin yüzde 46.9'u Türk eğitim sisteminin ''ezbere dayalı'' olmasından şikayet ederken, yüzde 19.8'i ''her yıl yapılan değişikliklerden'', yüzde 11.8'i de ''deney ve uygulama yapılmamasından'' yakınıyor. Ankete katılanların yüzde 37.5'i eğitimin amacının ''meslek edindirmek'', yüzde 31.4'ü ''gelişme ve ilerleme sağlamak'', yüzde 23.4'ü ise ''topluma yararlı insanlar yetiştirmek'' olması gerektiğini dile getiriyor.


ÖZEL OKULLAR REVAÇTA
Velilerin yüzde 40.5'ine göre en kaliteli eğitimi fen liseleri veriyor. Fen liselerini, Anadolu liseleri ve kolejler izliyor. ''Normal liselerin'' kaliteli eğitim verdiğini düşünenlerin oranı yüzde 3.1, imam hatip liselerinin kaliteli eğitim verdiğini düşünenlerin oranı yüzde 1.7, meslek okullarının kaliteli eğitim verdiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 1.5. Ankette, çocuklarını özel okullarda okutmak isteyenlerin oranının yüksek çıktığı görülüyor. Velilerin yüzde 76.1'i çocuğunu özel okulda, yüzde 11.5'i devlet okullarında, yüzde 8.8'i yurtdışındaki okullarda okutmak istiyor. Veliler, çocuğunu göndereceği okulu seçerken eve yakın olmasını veya bulunduğu çevreyi değil, iyi eğitim vermesini dikkate alıyor. Ankete katılanlar yüzde 88.9'u ise özel okulların devlet okullarına göre daha kaliteli eğitim verdiğini düşünüyor. ''Okullarda verilen eğitim günlük hayatta kullanılıyor mu?'' sorusuna ise velilerin yüzde 73.1'i ''hayır'' dedi.