Antika, maddi değeri olan eski eşya demektir. Bir eşyanın ya da sanat yapıtının "antika" sayılabilmesi için yaşlı olmasının yanında az bulunur özellikte olması gerekir. Ne var ki her eski eşya da antika sayılmaz.


Antikalar ünlü bir kişiye ya da belli bir tarihsel döneme ait olabilir. Yalnızca iyi korunmuş eşyalar da zamanla antika değeri kazabilir. Bunlar resim ya da heykel gibi sanat yapıtları, mobilya ya da kap kacak gibi ev eşyaları olabilir. Bazı insanlar yalnızca güzel buldukları, bazıları ise sonradan değerleneceğini bildikleri için koleksiyonlar oluştururlar. Aradan uzun zamanın geçmesiyle bu koleksiyonun parçaları birer antika özelliği kazanır. Antikalar ender bulundukları için değerlidir.

Burada resimlerini gördüğünüz arabalarda antika olarak adlandırılmaktadır.2093 - Antika Arabalar

2094 - Antika Arabalar

2095 - Antika Arabalar

2096 - Antika Arabalar

2097 - Antika Arabalar

2098 - Antika Arabalar

2099 - Antika Arabalar

2100 - Antika Arabalar

2101 - Antika Arabalar

2102 - Antika Arabalar

2103 - Antika Arabalar

2104 - Antika Arabalar

2105 - Antika Arabalar

2106 - Antika Arabalar

2107 - Antika Arabalar

2108 - Antika Arabalar

2109 - Antika Arabalar

2110 - Antika Arabalar

2111 - Antika Arabalar

2112 - Antika Arabalar