Vahiy sözlükte; gizli ve hızlı söz, işaret, ilham anlamına gelir. Dini terim olarak vahiy, Allah'ın peygamberlerine dilediklerini, özel bir şekilde bildirmesidir. Yüce Allah insanlık tarihi boyunca insanları bilgilendirmek için peygamberler ve vahiyler göndermiştir.


Allah, her şeyi yoktan var etmiş ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar tasarlamıştır. Onun "ilim" sıfatı vardır. O, mutlak bilendir. Allah, her şeyi bilir. Onun bilgisi dışında, evrende hiçbir şey olamaz. Bu yüzden vahiy bilgisi en doğru, en kesin bilgidir:


"Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab'ı okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabb'inden hak gelmiştir. O hâlde sakın şüphe edenlerden olma! Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma! Yoksa zarara uğrayanlardan olursun."(Yûnus suresi, 94-95. ayetler.) ayetleri vahyin kesin ve doğru bilgi olduğunu göstermektedir. Vahiy, doğru bilginin kaynağı olması yanında, insanın edindiği bilgilerin de ilk kaynağıdır:"Allah, Âdem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. .."(Bakara suresi, 31. ayet.) ve "O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir." (Alâk suresi, 4-5. ayetler) ayetleri bu durumu açıklamaktadır.Vahiy bilgisinde sadece inanç, ibadet ve ahlak konuları yoktur. Günlük ilişkilerimizi ve toplumsal hayatımızı düzenleyen, geçmiş peygamber ve milletlerin hayatlarını ibretlik yönleriyle anlatan bilgiler de vardır. Vahiy bilgisi, yalan veya yanlış söylemesi asla mümkün olmayan bir varlık olan Allah'tan gelmiştir. Bu nedenle bize düşen bu bilgilere şüphe duymadan inanmak ve onun gereklerini yerine getirmektir. Kur'an'da geçen;"Gerçek, ancak Rabb'indendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olmayasın."(Bakara suresi, 147. ayet) ayeti bunu ifade etmektedir.