Doğu Anadolu Bölgesi'nde dört bölüm vardır. Bunlar:
  • Yukarı Fırat Bölümü
  • Erzurum - Kars Bölümü
  • Yukarı Murat - Van Bölümü
  • Hakkâri Bölümü


Yukarı Fırat Bölümü

Yukarı Fırat Bölümü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir bölümüdür. Genel olarak dağlık olmakla beraber, geniş çöküntü ovalarına (Elazığ,Afşin-Elbistan,Malatya ve Bingöl) sahiptir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sert karasal iklim şartları bu bölümde daha az etkilidir. Kış mevsimi bölgenin diğer bölümlerine nazaran daha ılımandır. Sebebi yükseltinin azalması ve baraj göllerinin ılımanlaştırıcı etkisidir. Yağışlar ilkbahar mevsimine kaymıştır.

Bölgede nüfus miktarı ve yoğunluğunun en fazla olduğu bölümdür. Sebepleri; iklim şartlarının daha ılıman olması, tarım alanlarının geniş alan kaplaması, sanayinin gelişmiş olması ve ulaşım imkanlarının daha iyi olmasıdır.

Bölüm, Türkiye'de maden çeşitliliği ve rezervi en fazla olan bölümdür. Bölgede sanayinin en fazla geliştiği bölümdür. Bu bölüm de yer alan Elazığ ve Malatya bölgenin en gelişmiş iki ilidir.

Erzurum - Kars Bölümü

Erzurum - Kars Bölümü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin dört bölümünden biridir.
Bölüm Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alır. Bölümde dağlar üzerinde uzanan plâtolar, bunların arasında bulunan oluklar ile söz konusu olukların içerisinde gelişmiş ovalar yer almaktadır. Bölüm geniş platolara sahip olup çok yüksektir. Deniz seviyesine göre yüksekliği ortalama 2000 metre civarındadır. Karasal iklime sahip yöre de kışlar çok soğuk geçmektedir. Burası Türkiye´nin en soğuk yeridir. Hava sıcaklığı yüksek kesimlerde -40 °C'ye ulaşmaktadır. Yazları ise bu bölümde hava genelde yağışlı geçmektedir. Sadece Iğdır'ın yükseltisi az olduğu için burada farklı bir iklim görülür. Bölümün bu kesiminde pamuk, buğday, şeker pancarı, sebze ve meyve yetiştirmek mümkündür. Bölümde yaşayan insanların geçimi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıktan ibarettir.

  • İller: Ardahan, Ezurum, Iğdır ve Kars
  • Önemli merkezler: Ardahan, Erzurum, Göle,Oltu, Hınıs, Iğdır, Kars, Sarıkamış ve Tuzluca
  • Dağlar: Allahuekber, Kargapazarı ve Palandöken
  • Ovalar: Erzurum, Iğdır ve Kars ovaları
  • Akarsular: Aras ve Kura


Yukarı Murat - Van Bölümü

Bu bölüm bölgenin doğusunu oluşturur. Bölümün en yüksek yerlerini Van Gölü'nün kuzeyinde kuzeydoğugüneybatı doğrultusunda uzanan volkanikdağlar oluşturur. Bu dağlar; Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı Dağları'dır. Murat Nehri, sularını bu bölümden toplar.

* Bölümün doğusunda Van Gölü Kapalı Havzası bulunur. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür. Suları sodalıdır. Nemrut yanardağının vadi önünü kapatması sonucu olmuştur. Van Gölü'nün çevresinde Nemrut, Nazik, Bulanık ve Erçek gölleri bulunur.

* Murat Irmağı boyunca uzanan çöküntü hendeği boyunca Muş, Bulanık, Malazgirt, Ağrı ve Eleşkirt ovaları yer alır.

* Bölümde karasal iklim şartları etkilidir. Van Gölü çevresinde karasal iklimin etkisi, ılımanlaştırıcı etkisine bağlı olarak azalır. Yıllık ortalama yağış, alçak kesimlerde 400 mm (Van 381 mm), yükseklerde 600 mm (Muş 871mm) civarındadır.

* Bölümün doğal bitki örtüsü bozkırdır. Yüksek kesimlerde dağ çayırları yer alır.

Bu bölümde kırsal nüfus çok fazladır. Ancak son yıllarda şehirlere göç artmıştır. Bölümün en büyük şehri Van'dır. Diğerleri Muş ve Ağrı'dır. Tatvan - Van arasında feribot seferleri yapılır.

* Yukarı Murat Van Bölümü engebeli olduğundan tarım alanları sınırlıdır. Muş Ovası tarım yapılan en önemli alandır. Bölümde en fazla tahıl ürünleri, özellikle arpa yetiştirilir.
* Küçükbaş hayvancılık en önemli ekonomik uğraştır.
* Bölümde endüstri az gelişmiştir. Şeker (Muş, Ağrı, Erciş, Van), çimento, iplik, et kombinası (Van) bölümdeki önemli endüstri tesisleridir. Bölümde canlı hayvan ticareti yaygındır.
* Bölümde Ağrı dağı, Van kedisi, tarihî ve doğal güzellikleri önemli turistik varlıklarıdır.

Hakkari Bölümü

*
Hakkâri Bölümü bölgenin güneydoğusunu oluturur. Türkiye'nin en dağlık ve engebeli bölümüdür. Bölümde Hakkâri ve Buzul (Cilo) dağı bulunur. Buzul Dağı'nın zirvesinde Uludoruk Tepesi 4135m'lik yükseltisi ile Türkiye'nin ikinci en büyük noktasıdır. Zirvesinde kalıcı kar ve buzullar yer alır.
* Bu bölümün tek ovası Yüksekova'dır (2200m).
* Önemli akarsuları Botan ve Zap Suyu'dur.
* Yaz mevsimi genellikle sıcak ve kurak, kışlar çok soğuk ve kar yağışlıdır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yağışlı bölümüdür. Yükseltisinden dolayı yağış miktarı artmıştır. Ortalama yağış 600800mm'dir. En fazla yağış kış ve ilkbaharda, en az yağış ise yaz mevsiminde düşer.

* Hâkim bitki örtüsü bozkırlar ve dağ çayırları olmakla birlikte yağışın fazla olduğu yerlerde meşe ormanları görülür.
* Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölümdür. Bunun nedeni; yerşekillerinin engebeli ve tarım alanlarının dar olmasıdır. Hakkâri ve Şırnak önemli yerleşim merkezleridir. Bölüm sürekli olarak dışarıya göç verir.
* Bölümün en geniş tarım alanı Yüksekova'dır. Daha çok tahıl tarımı yapılır. Akarsu boylarında çeltik, sebze ve meyve yetiştirilir.
* Yaygın olarak yapılan ekonomik uğraş hayvancılıktır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanında arıcılık da oldukça gelişmiştir.
* Bölüm yeraltı kaynakları bakımından oldukça fakirdir.